Hiekkaharjussa Vanhan Sahatien varteen kaavaillaan kerrostaloja (nro 002354)

Kaupunginvaltuusto on 24.2.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 6.5.2020

Sahatien havainnekuva

Vanhan Sahatien asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentaminen. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos ja Pursupuiston sijainti muutetaan kaavamuutosalueen länsireunaan ja merkitään jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. Kaavamuutosalueen länsipäähän, asuinkerrostalojen korttelialueelle (AK) on kaavoitettu 3600 k-m² rakennusoikeutta, lisäksi 110 k-m² talousrakennukselle. Rakennusoikeus kasvaa entisestä 3160,5 k-m². Uusi tonttitehokkuus on 0,98. Uusi asuinrakennusoikeus mahdollistaa noin 95 asukasta. Autopaikkoja tulee asumiselle 33 paikkaa, vieraille ja huollolle 3-4.

Alue sijaitsee Hiekkaharjussa noin 300 metrin päässä Hiekkaharjun asemalta ja alle kilometrin päässä Tikkurilan asemalta. Alue rajautuu Suopursuntiehen ja Vanhaan Sahatiehen etelässä. Pohjoispuolella sijaitsee Hiekkaharjun päiväkoti ja kerrostalokiinteistö. Kaavamuutosalueen itä- ja länsipuolilla sijaitsee pientaloasutusta.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos mahdollistaa kolmen asuinkerrostalon ja talousrakennuksen rakentamisen. Lisäksi rakennuksiin saa sijoittaa toimisto- ja työtilaa, joka ei häiritse asumista. Kerrostalotontin käyttötarkoitusmerkinnäksi tulee AK, asuinkerrostalojen korttelialue. Kaavamuutos sallii 3600 k-m² asuinrakentamista ja 110 k-m² talousrakennukselle. Tuleva tonttitehokkuus on 0,98.

Kaavamuutosalueen länsipää varataan katualueeksi (pp), jolla kävely ja pyöräily on sallittu. Tälle yleiselle alueelle siirretään muuntamo, joka sijaitsee tällä hetkellä Pursupuiston tonttialueeksi muutettavalla alueella. Yleisen alueen nähdään kehittyvän vehreänä yhteytenä. Yhteys Suopursuntieltä Hiekkaharjuntielle säilyy.

Valmisteilla olevan yleiskaavan henkeä noudatteleva ratkaisu mahdollistaa alueen tiivistymisen. Kolme noppamaista asuinkerrostaloa muodostavat kokonaisuuden, joka jäljittelee pientaloasutuksen rakennetta, mutta on selvästi nykyrakennetta tehokkaampi. Eteläisten julkisivujen tulee antaa vaikutelma nelikerroksisista rakennuksista. Pohjoisen julkisivut ovat viisikerroksisia, kuten niiden pohjoispuolisen tontin kerrostalo Hiekkaharjuntien varressa.

Asuinkerrostalojen pysäköinti on järjestetty pihalle, tontin itä- ja länsipäähän maantasopysäköinteihin. Pysäköintialueet tulee rajata istutuksin. Kaavan vihertehokkuus on asuinkerrostalotontilla vaadittu 0,8.

Vanhoja tontin puita säilytetään.

Kaavan hakija

Kiinteistöosakeyhtiö Sahatien Kruunu.

Maanomistus

Lähtötilanteessa Vantaan kaupunki omistaa maarekisteritilan 421-6-235 ja kaavamuutoksen hakija omistaa maarekisteritilan 421-6-235 sekä tontit 60-47-7 ja 60-47-8. Kaavamuutoksen yhteydessä tehdään tonttijako ja tonttijaon muutos.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehtuuritoimisto Räty Oy SSA Group Oy:n konsulttina

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002354 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaavasuunnittelija
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 16.3.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter