Tikkurilassa Kielotielle asuinkerrostaloja ja liiketilaa (nro 002352)

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 12.11.2019

Kielotie 15

Valtion virastotalo osoitteessa Kielotie 15 puretaan. Sen tilalle tulee asuinkerrostalokortteli ja päiväkoti. Kielotien ja Lummekujan varteen sijoittuu kivijalkaliiketiloja. Kielotiellä varataan tilaa katupuille ja Lummekujalla pikaraitiotielinjaukselle. Kirjastopuisto laajenee pohjoiseen nykyisen pysäköintialueen paikalle.

Alue sijaitsee Tikkurilan keskustassa, osoitteessa Kielotie 15. Alueella on valtion virastotalo ja Tikkurilan kirjasto. Alue rajautuu lännessä Kielotiehen ja pohjoisessa Lummetiehen. Idässä rajana on Kirjasola ja etelässä Lummekuja sekä Kirjastopuisto. Tikkurilan asemalle on noin 300 metrin matka.

Rakennusoikeutta kerrostaloille tulee yhteensä 27 600 k-m² ja päiväkodille 1 500 k-m². AK-korttelin tehokkuudeksi tulee e=2,17.

Kerrosluku vaihtelee neljästä enimmäkseen kahdeksaan. Korkein huippu Kielotien ja Lummetien kulmassa kohoaa 12 kerrokseen, matalin, nelikerroksinen osuus sijoittuu päiväkodin eteläpuolelle, kaupungintalon tuntumaan. Rakennusten katutasoon sijoittuu liiketiloja Kielotien ja Lummekujan puolella.

Kaavan hakija ja maanomistus

Hakija on Senaatti-kiinteistöt. Kaava-alueesta Senaatti-kiinteistöt omistaa 1,5 ha ja Vantaan kaupunki 1,7 ha.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy Peab Oy:n palkkaamana konsulttina.

Senaatti, A-kruunu ja Vantaan kaupunki järjestivät suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 12.10.2017. Kilpailun voittajaksi valittiin ja arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy:n ja Peab Oy:n ehdotus, mikä merkittiin tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.8.2018 ja kaupunginhallituksessa 27.8.2018. Kaavatyö on tehty kilpailuvoiton periaatteita noudattaen.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002352 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 26.8.2019

Selostus 10.6.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.6.2019

Nähtävillä 17.4.-16.5.2019

Osalllistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 28.9.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Yhteenveto, suunnittelu ja tontinluovutuskilpailu
Senaatti-kiinteistöt, Vantaan kaupunki ja A-Kruunu Oy

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 5.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter