Tikkurilassa Kielotielle kaupungin uudet toimitilat (nro 002365)

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 31.3.2021

Kielotie 13:n tontille on tutkittu kaupungin uuden toimitilan sijoittumista.

Kaavamuutos mahdollistaa Kielotie 13:ssa sijaitsevan virastorakennuksen purkamisen ja uuden, kaupungin toimitilan sisältävän, rakennuksen rakentamisen uuteen keskustakortteliin. Toimistotilojen lisäksi kortteliin sijoittuu liike- ja palvelutilaa sekä asumista.

  • Käyttötarkoitus muuttuu AL:stä (asuin-,liike- ja toimistorakennusten korttelialue) C:ksi (keskustatoimintojen korttelialue). Yhteenlaskettu
  • Rakennusoikeus on 21 000 kerrosneliömetriä.
  • Toimitilan osuus on 11 000 kerrosneliömetriä.
  • Asumista kaavamuutosalueelle on mahdollista sijoittaa 6 000 k-m².
  • Tuleva tonttitehokkuus on 3,38.
  • Ennen kaavamuutosta rakennusoikeus kaavamuutosalueella on 9 500 k-m² ja tonttitehokkuus 1,50.

Kaavan hakija

Kaavamuutosta on hakenut Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo.

Maanomistus

Voimassa olevan asemakaavan mukaisen AL-alueen Kielotien varressa omistaa Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo (tontti nro 61-206-3). Vantaan kaupunki omistaa Kielotien katualueen, Lauri Lairalan aukion sekä YH-korttelialueen (tontti nro 61-206-5).

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Kaavaluonnosehdotusten valmisteluun on osallistunut kaupungin omat asiantuntijat.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002365 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 15.12.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 15.12.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
aluearkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter