Viertolassa Mönkkösen kulmaan asuinkerrostalo (nro 002333)

Kaupunginvaltuusto on 24.8.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 10.11.2020

Mönkkösen kulman havainnekuva

Mönkkösen kulman asemakaavamuutoksella mahdollistetaan liiketiloja sisältävän asuinrakennuksen.

Alue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien ja Osmankäämintien risteyksessä. Kaavamuutosaluetta rajaavat kolmella puolella sitä ympäröivät kadut, Kortetie, Tikkurilantie ja Osmankäämintie. Eteläpuolella aluetta rajaavat pientalotontit.

  • Vantaan ratikan linjauksen vuoksi tontista siirtyy noin 90 m²:n kokoinen alue katutilaksi.
  • Uusi tontti on kooltaan 2890 m² ja se merkitään AKR-merkinnällä, asuinkerrostalojen, rivitalojen tai kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi.
  • Tontille kaavoitetaan 2350 k-m² asumiselle ja 150 k-m² liiketiloille, yhteensä 2500 km².
  • Asumisen kerrosala nousee 1975,9 k-m² ja liiketilojen vähenee 396 k-m².
  • Uusi tonttitehokkuus on 0,87. Edelliset tehokkuudet olivat 0,35 (A3) ja 0,5 (KL).
  • Rakennus on lamelliosan ja pistetalon yhdistelmä.
  • Kerrosluvut ovat lamelliosassa III ja pistemäisessä osassa IVu1/2.
  • Asukkaita kaavamuutos mahdollistaa noin 50.
  • Pysäköintiä koskeva kaavamääräys mahdollistaa pysäköintipaikkoja yhteensä 30, joista 24 asukkaille, yhteensä 3 vieraille ja huollolle sekä 3 liiketiloille.

Rakennus on yhdistelmä kolmikerroksista, pitkää osaa ja risteyksen nelikerroksista, pistemäistä osaa. Ratkaisu mahdollistaa yhdistelmän pientaloa ja pienkerrostaloa tai rakennuksen voi toteuttaa kokonaan pienkerrostalona. Rakennukseen on määrätty pientalorakentamiselle tyypillisiä ratkaisuja, mm. harjakatto ja ripustetut sisäpihan parvekkeet, jotta se sopeutuu ympäröivään kaupunkirakenteeseen.

Risteysaluetta rajaava liiketila tuo muistuman Mönkkösen kulman roolista alueensa tunnettuna liikepaikkana.

Kaavan hakijat

Elementtiasennusliike H. Touronen Oy ja yksityinen hakija.

Maanomistus

Kaavamuutosalueen tontin ja maarekisteritilat omistavat Elementtiasennusliike Touronen Oy sekä yksityinen maanomistaja.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut kaavamuutoksen hakijoiden konsulttina Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy. Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002333 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 12.5.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.2.2018

Tikkurilantien maastokävely ja asukasilta 17.4.2018, muistio

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 25.8.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter