Tikkurilantielle Koivuhakaan asuinkerrostalo ja liiketilaa (nro 002332)

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2019 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 18.09.2019

Tikkurilantie 88

Asemakaavamuutos mahdollistaa neli- ja kahdeksankerroksisen asuinkerrostalon ja liiketilojen rakentamisen Tikkurilantie 88:n tontille. Tikkurilantien risteykseen tulee kahdeksankerroksinen osa. Tontin käyttötarkoitus muuttuu KTY-1:stä (liike- ja toimistorakennusta ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue) AK:ksi (asuinkerrostalojen korttelialue).

  • Uutta asuinkerrosalaa tulee 4750 k-m2
  • liiketilakerrosalaa 150 k-m2.
  • rakennusoikeus kasvaa siten 2947 k-m2 .
  • tonttitehokkuus kasvaa 0,5:stä 1,25:een.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutos mahdollistaa uuden asuinkerrostalon rakentamisen Tikkurilantien reunavyöhykkeellä olevalle tyhjälle tontille. Tontin käyttötarkoitus muuttuu liike- ja toimistorakennusta ja/tai ympäristöä häiritsemättömien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueesta (KTY-1) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Risteyskohtaan, ensimmäiseen kerrokseen, on osoitettu liiketilaa. Rakennuksen kerrosluvut ovat neljä ja kahdeksan.

Rakennus muodostaa porttiaiheen Tikkurilantien varteen yhdessä kadun pohjoispuoleisen rakennuksen kanssa. Tästä alkaa Tikkurilantien varren asumisen vyöhyke Tikkurilan keskustaa lähestyttäessä. Se on osa Vantaan ratikan reittiä ja raideyhteyden varren tiivistymistä.

Rakennusten on oltava arkkitehtuuriltaan ja materiaaleiltaan korkealuokkaisia, julkisivujen paikalla muurattua poltettua tiiltä, rapattuja tai puuta.

Pysäköinti on järjestelty tontilla, osa maantasopysäköinteihin, osa autokatokseen, osa rakennusalan sisälle katettavaksi rakennusrungolla tai pihakannella.

Rakennus suojaa omaa piha-aluettaan ja eteläpuolista korttelialuetta Tikkurilantien melulta ja ilman epäpuhtauksilta.

Kaavan hakija ja maanomistus

Yksityinen.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun ovat osallistuneet Arkkitehtuuritoimisto Seppo Kokko Oy hakijaperikunnan konsulttina sekä asiainhoitaja Lapti Oy:n konsultti Arkkitehtipalvelu Oy. Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002332 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset 17.6.2019

Selostus 6.5.2019
Kaupunkisuunnittelulautakunta 6.5.2019

Tikkurilan maastokävely ja asukasillan 17.4.2018, muistio

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.1.2018

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 27.6.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter