Tikkurilan Kukkaketoon päiväkoti (nro 002347)

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.6.2018

kukkaketo

Kaavamuutos mahdollistaa uuden, kolmikerroksisen päiväkotirakennuksen rakentamisen kahden purettavan rakennuksen paikalle Vehkapolun varteen. Purettavat rakennukset ovat Kukkakedon päiväkoti sekä Neilikkatien pajatalo. Tontille kaavoitetaan 1 400 k-m² lisärakennusoikeutta, jolloin tontin uusi kerrosala on 3 000 k-m². Tontin käyttötarkoitukseksi tulee YL = Yleisten lähipalvelujen korttelialue.

Alue sijaitsee Tikkurilan keskustassa Kukkakedon alueella, osoitteissa Neilikkatie 3 ja Vehkapolku 4─6. Alue rajautuu Neilikkatiehen, Vehkapolkuun, Unikkopolkuun sekä Kukkakedon kerrostalokortteleihin alueen länsipuolella.

Asemakaavan muutos

Kaavamuutos mahdollistaa 1400 k-m² lisärakennusoikeutta. Autopaikkojen korttelialue (LPA), liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) ja julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue (YL) yhdistetään yhdeksi YL-tontiksi (julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue).

  • Tontin uusi rakennusoikeus on 3000 km².
  • Sallittu kerroskorkeus on kolme.
  • Nykyinen tonttitehokkuus on e=0,41, joka nousee tehokkuuteen 0,76.
  • Huoltoajo ja saattoliikenne hoidetaan tontille Neilikkatien kautta, alueen eteläosasta.
  • Päiväkotirakennus sijoittuu tontin keskelle ja ulkoilupiha tontin pohjoispäähän.
  • Kaavassa on osoitettu tontin reunaan istutusvyöhykkeet ja säilytettävä puusto.

Kaavan hakija ja maanomistus

Vantaan kaupunki

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan asiakirjat nro 002347

Kaavakartta ja määräykset

Selostus
Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.12.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.6.2017

Lisätietoja

Terhi Kuusisto
asemakaava-arkkitehti
050 302 9691
terhi.kuusisto@vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter