Tikkurilassa Asematie 1-3 uudistuu (nro 002342)

Kaavalla mahdollistetaan uuden keskustakorttelin rakentaminen kaupungin ytimeen. Asuinrakennus purettaisiin ja paikalle sijoittuisi 22-kerroksinen asuintorni. Männistönpolun puolelle tulisi kuusikerroksinen toimistorakennus ja Asematien varteen asuintalo, jonka korkeus vaihtelee 5−8 kerroksen välillä.

Kaavamuutosalueena on Tikkurilan matkakeskuksen Dixin vieressä oleva kortteli ympäröivine katu- ja puistoalueineen. Alue sijoittuu Asematien, Männistönpolun ja Ratatien rajaamaan kolmioon.

Hakijan tavoitteet

Asematie 1:ssä on matala asuin- ja liikerakennus sekä kuusikerroksinen asuintalo. Molemmat on rakennettu 1950-luvulla ja niillä on ollut oma tärkeä merkityksensä Tikkurilan kaupunkikuvassa. Asematie 3:ssa on puolestaan tyhjillään oleva, huonokuntoinen liikerakennus. Korttelissa on myös suuria komeita mäntyjä jäänteenä maalaiskunnan historiasta.

Tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että sinne voisi rakentaa liike-, toimisto- ja asuinrakennuksia.

Suunnitelmassa vanha liikerakennus säilyisi, mutta nykyinen asuinrakennus purettaisiin ja paikalle sijoittuisi 22-kerroksinen asuintorni. Männistönpolun puolelle sijoittuisi kuusikerroksinen toimistorakennus ja Asematien varteen asuintalo, jonka korkeus vaihtelee 5−8 kerroksen välillä.

Liiketilaa sijoittuisi kuitenkin kaikkien rakennusten katutasoon ja ainakin osittain toiseenkin kerrokseen. Hankkeen kokonaiskerrosala olisi noin 24 000 kerrosneliömetriä.

Korttelin pysäköinti sijoittuisi maan alle ja sinne ajettaisiin yhdystunnelia pitkin Unikkotieltä, tulevan Tikkurin pysäköinnin läpi.

Kaupungin tavoiteet

Asemakaavoituksen tavoitteena on mahdollistaa uuden keskustakorttelin rakentaminen kaupungin ytimeen. Elävä kaupunkikeskusta syntyy monipuolisista toiminnoista. Riittävä ja tasapainoinen asuntojen, työpaikkojen ja liiketilojen määrä, sujuvat kulkuyhteydet sekä laadukas julkinen kaupunkitila halutaan varmistaa asemakaavalla. Samalla ratkaistaan myös Kassatalon 1950-luvun rakennusten suojelutarve suojelumääräyksineen.

Kaava-alueeseen sisältyy myös Ratatien ylittävä jalankulkusilta, joka avaisi kulun Dixin asemasillan tasolta Männistönpolulle. Tavoitteena on myös riittävän polkupyöräpysäköinnin järjestäminen asemakeskuksen sisäänkäyntien tuntumaan. Kortteli liittyy osaksi laadukasta Tikkurilan kävelykeskustaa, joten kaupunkikuvan tulee olla huoliteltu, katutason miellyttävä ja mielenkiintoinen.

Hanke muodostaa kokonaisuuden Tikkurin kaavamuutoksen kanssa ja on myös arkkitehtuuriltaan ja mittakaavaltaan sovitettu yhteen sekä Tikkurin suunnitelmien, että nykyisen torin ja kirkon ympäristön kanssa.

Hakija

Kaavamuutosta ovat hakeneet maanomistajat eli As Oy Tikkurilan Kassatalo ja Citycon Finland Oy. Arkkitehtitoimisto B & M:n on ollut laatimassa suunnitelman.

Mielipiteenne 20.12.2021 mennessä

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on päivitetty. Kaava-alueen rajausta katualueilla on laajennettu, kaavoituksen tavoitteisiin ja liitteenä oleviin suunnitelmaluonnoksiin on tehty muutoksia.

Vuonna 2017 alkaneen kaavatyön suunnittelijat ja suunnitelmat ovat vaihtuneet ja koska edellisestä kuulemisesta on jo vuosia, on osallisille varattu uusi mahdollisuus ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Kaavan nro 002342 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 19.11.2021

Vireilletuloilmoitus, kirje 19.11.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 29.5.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.6.2017

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 17.11.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter