Jokiniemeen kolmiotontille toimisto- ja liikerakennus (nro 002313)

Kaupunginvaltuusto on 27.8.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.10.2018

Rakenteilla oleva liike- ja toimistorakennus sijoittuu asemasillan jatkeeksi. Kuva:Sweco Architects Oy.

Tontille rakennetaan toimisto- ja liikerakennuksen ensimmäistä vaihetta voimassa olevan asemakaavan ja poikkeamispäätöksen perusteella. Kaavamuutos tarvitaan toista rakennusvaihetta varten. Muutoksessa rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 13 470:stä 16 000 kerrosneliömetriin. Samalla viereinen pysäköintitontti varataan Väritehtaankatu 8:n käyttöön. Kaavaan liittyy toteuttamissopimus

Alue sijaitsee Jokiniemessä, pääradan itäpuolella, vastapäätä Tikkurilan Asemakeskusta. Kaavamuutosalue koostuu Väritehtaankatu 8:n tontista, viereisistä katualueista ja pysäköinnille osoitetusta korttelinosasta Väritehtaanpolun vieressä.

Asemakaavan muutos

  • Liike-, toimisto- ja hotellirakennuksen toista rakennusvaihetta varten tehdään kaavamuutos.
  • Rakennusoikeutta lisätään voimassa olevan kaavan mukaisesta noin 13 470:stä 16 000 kerrosneliömetriin.
  • Uutta rakennusoikeutta tulee 2 528 kerrosneliömetriä ja korttelin tehokkuusluvuksi e=2,49.
  • Käyttötarkoitus säilyy liike- ja toimistorakennusten korttelialueena.
  • Kerroslukua koskeva määräys, seitsemän kerrosta ulotetaan koskemaan koko rakennusaluetta.
  • Tontille ajo tapahtuu Väritehtaankadulta.
  • Osa pysäköinnistä on kellarikerroksessa ja osa maantasossa, kadun varressa.
  • Myös Väritehtaanpolun toisella puolella oleva autopaikkojen korttelialue osoitetaan toimisto- ja liikerakennuksen käyttöön.

Rakennus kytkeytyy suoraan radan ylittävän asemasillan itäpäähän, mikä avaa uuden kulkuyhteyden sillalta maantasoon, Väritehtaanpolulle. Näin käynti Jokiniemestä asemasillalle tulee nykyistä helpommaksi. Kulkuyhteys on osoitettu yleiselle jalankululle kaavakartassa. Kaavassa on annettu julkisivujen ja pihan laatua koskevia määräyksiä.

Kaavan hakija ja maanomistus

KOy Vantaan Väritehtaankatu 8, c/o Sponda Oyj.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Sweco Architects Oy maanomistajan konsulttina. Kaavatyö on tehty kaupungin työnä.

Kaavan asiakirjat nro 002313

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.4.2018

Osallistumis- ja arviointusuunnitelma 13.3.2017

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaava-arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 16.10.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter