Tikkurilassa Kielotie 38-44 (nro 002314)

Kaupunginvaltuusto on 21.9.2020 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 17.3.2021

Alueelle ei ole tulossa lisärakentamista. Kaava tehdään, jotta alueella oleva ehjä 1950-luvun rakennuskanta ympäristöineen voidaan säilyttää.

Kaavatyön aikana on teetetty vuonna 2016 rakennushistoriaselvitys. Selvityksen mukaan As Oy Kultapyrstö, Tikkurilan neuvola, Aravatalo, As. Oy Säästöpyrstö ja As. Oy Lohenpyrstö muodostavat historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Alueen rakennukset ilmentävät hyvin oman aikakautensa arkkitehtuuria ja ovat kohteina vähintään paikallisesti arvokasta rakennusperintöä. Alueen käyttötarkoitukset säilyvät ennallaan.

Maanomistajiat

Kaavoitettavan alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki ja Asunto Oy Kultapyrstö.

Kaava on erotettu omaksi työksi kaavamuutoksesta nro 002299

Kaavan sijainti

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002314 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 21.4.2020
Kaupunkisuunnittelulautakunta 21.4.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.1.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.9.2016

Rakennushistoriaselvitys, Ramboll, 2.6.2017

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020.
Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Ritva Kotilainen
arkkitehti
050 310 4267
ritva.kotilainen@vantaa.fi

Julkaistu: 6.10.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter