Tikkurilassa uusi liike- ja asuinrakennus Tikkuraitille vanhan tilalle (nro 002312)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.3.2017
Kaava tullut voimaan 3.5.2017

Tikkuraitti

Katunäkymä Tikkuraitin suunnasta. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Kävelykadun varrelle nousee uusi liike- ja asuinrakennus osoitteeseen Tikkuraitti 18 / Unikkotie 11. Alue rajautuu lännessä Orvokkitiehen, etelässä Unikkotiehen ja idässä naapuritonttiin.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Tontilla on vuonna 1961 valmistunut asuin- ja liikerakennus, jossa sijaitsee mm. Suomalainen kirjakauppa.Kiinteistön omistaja on hakenut kaavamuutosta, joka mahdollistaisi uuden asuin- ja liikerakennuksen rakentamisen vanhan tilalle, sillä vanhan rakennuksen perustukset ovat pettäneet ja rakenteet vaurioituneet.

Uusi rakennus voisi olla korkeimmillaan Unikkotien puolella kahdeksan kerrosta ja Tikkuraitin puolella kahdesta kolmeen kerrosta. Näin rakennus ei varjosta liiaksi Tikkuraitin kävelykatua.

  • Asuinkerrosalaa alustavassa suunnitelmassa on noin 9 700 kerrosneliömetriä.
  • Tikkuraitin puolella katutasoon tulee liiketiloja noin 550 kerrosneliömetriä.
  • Pysäköinti sijoittuu kortteliin pihakannen alle.

Kaupungin tavoitteena on saada Tikkurilaan lisää asuntoja ja luoda elävä ja palveluiltaan monipuolinen kaupunkikeskusta. Kaupunkikuvaan ja julkiseen kaupunkitilaan kiinnitetään erityistä huomiota.

Kaavoitettavan alueen omistaja on Asunto Oy Tikkurilan Asematie 6.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002312 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.6.2016

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 28.2.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter