Hiekkaharjun uusi vesitorni Malmimäelle (nro 002286)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.10.2016
Kaava tullut voimaan 14.12.2016

Suunniteltava alue sijaitsee Hiekkaharjun kaupunginosassa, Malmimäellä. Lännestä pohjoiseen alue rajautuu Talvikkitiehen, etelässä Hiekkaharjun kouluun ja idässä Malmimäenpolkuun.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Malmimäki on tällä hetkellä rakentamatonta metsäistä puistoaluetta. Paikoittain jyrkkä harju on vanha hiekanottoalue, joka on myöhemmin maisemoitu. Nyt alueelle haetaan asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa vesitornin rakentamisen. Huoltoajoyhteyden on kaavailtu kulkevan Lillukkakujan kautta. Vanha Hiekkaharjun vesitorni jää Talvikkitien toiselle puolelle ja se tullaan myöhemmin, uuden tornin valmistuttua, purkamaan. Uudella vesitornilla halutaan turvata Itä-Vantaan alueen vedenjakelu alueen asukasmäärien kasvaessa. Vesitorni on alueen kaupunkikuvassa näkyvä maamerkki ja suunnittelussa huomioidaan sen maisemalliset arvot.

Vesitornin lopullinen ja tarkka sijainti Malmimäen päällä, sekä sille johtavan huoltotien sijainti, tarkentuvat kaavoitusprosessin aikana.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus muuttuu puistoalueesta P yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi, ET. Vesitornia ympäröivä alue säilyy lähivirkistysalueena.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002286 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.11.2015

Kutsukilpailu

HSY järjesti vesitornin visuaalista ilmettä koskevan suunnittelukilpailun, jonka voittaja valittiin toukokuun 2016 lopulla. Tornin ulkokuoren visuaalinen ilme työstetään WSP Groupin ehdotuksen ”Siluetti” pohjalta. Tornin asemakaavaehdotus menee lautakuntakäsittelyyn kesäkuussa. Lue lisää voittajasta Vantaan nettisivuilta.

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Hiekkaharjun vesitornin hankkeen etenemistä, ympäristövaikutuksia ja siihen liittyviä asioita voit seurata HSY-sivuilta.

Julkaistu: 18.10.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter