Hiekkaharjun Kulleropuistoon asuinkerrostaloja (nro 002261)

Kaupunginvaltuusto on 9.4.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 13.6.2018

Kulleropuiston kaavamuutoksella muutetaan eteläisintä osaa Hiekkaharju 5-kaavan alueesta tehokkaammaksi. Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Pysäköinti toteutetaan maantasoratkaisuna. Alueen rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 11 009 kerrosneliömetristä 22 702 kerrosneliömetriin.

Kaava-alue rajautuu luoteessa Sipulipuistoon,lännessä Hiekkaharjun pientaloalueeseen, kaakossa rataan ja koillisessa Malmipellon ulkoilualueeseen.

Asemakaavan muutos

Nykyisen kaavan rivitalot eivät sellaisenaan ole lähteneet toteutumaan. Kaavaa tiivistetään ja ajanmukaistetaan. Kaavalla luodaan monipuolista uutta asuinrakennetta. Rakentamisen määrä lisääntyy verrattuna nykyiseen kaavaan.

Kaavalla suunnitellaan omakotitaloja, 2-kerroksisia pienkerrostaloja ja 4-5 kerroksisia kerrostaloja. Omakotitalot ja puujulkisivuiset pienkerrostalot muodostavat pientalomaisen vyöhykkeen olemassa olevan Hiekkaharjun omakotitaloalueen ja uusien kerrostalojen väliin.

Kaavamuutoksella luodaan ratkaisu, joka nykyistä kaavaa paremmin huomioi radan melun ja tärinän. Tämän takia rataa lähimmät rakennukset on rakennettu melua torjuvasti muurimaisesti. Aivan radan lähistöön, alueelle joka ei sovellu rakentamiseen eikä virkistyskäyttöön, on sijoitettu pysäköintiä.

Kaupunkikuvallisesti kaava pyrkii noudattamaan Hiekkaharju 5- kaava-alueen tyyliä. Tämä näkyy mm. lamellien muotoilussa, katto- ja julkisivumateriaaleissa ja -väreissä sekä kaavan länsireunan omakotialoissa.

Kaava-alueen tehokkuus on e=0.24.

Autopaikkoja tulee asunnoille 1kpl/80k-m², vähintään 0,8 autopaikkaa/asunto, ja lisäksi 10% vieraspysäköintiä.

Kaavan hakija

Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymät.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002261 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.11.2015

Lisätietoja

Carina Ölander
asemakaava-arkkitehti
043 8267039
carina.olander@vantaa.fi

Julkaistu: 8.6.2018 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter