Ruskeasantaan kaksi asuinpientalotonttia (nro 002047)

Kaupunginvaltuusto on 22.1.2018 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 21.3.2018

Suunniteltava alue sijaitsee Ruskeasannan kaupunginosassa. Alue on osa Tulppaanipuisto-nimistä lähivirkistysaluetta sisältäen asemakaavaan merkityn vielä rakentamattoman Mistelinsiemen- nimisen jalankululle ja polkupyöräilylle varatun katualueen. Alue rajoittuu lännessä Tuusulantiehen, pohjoisessa Mistelikujaan ja idässä Mistelipolkuun.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Maanomistaja on hakenut kaavamuutosta omistamansa lähivirkistysalueen muuttamiseksi asuinrakentamiseen. Alueeseen liitetään nykyisin rakentamaton, mutta asemakaavassa jalankululle ja pyöräilylle varattu katualue (Mistelinsiemen). Alue jaetaan pinta-alaltaan 988 m²:n ja 1289 m²:n suuruisiksi tonteiksi, joiden rakennusoikeus, käyttötarkoitus ja rakennusten kerrosten lukumäärä ovat samat kuin muillakin Mistelikujan itäpuolella olevan korttelin tonteilla. Pienemmälle tontille rakennetaan 247 k-m²:n suuruinen kaksikerroksinen asuinrakennus varastoineen. Suuremmalle tontille rakennetaan 322 k-m²:n suuruinen kaksikerroksinen asuinrakennus varastoineen. Tontille saa rakentaa kaksiasuntoisen asuinrakennuksen.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus muuttuu 1833 m²:n suuruisesta lähivirkistysalueen osasta ja jalankululle ja pyöräilylle varatusta katualueesta erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosluvuksi tulee kaksi ja rakennusoikeudeksi e=0.25.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002047 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Meluselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 31.5.2016

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.8.2015

Lisätietoja

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
anna-liisa.vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 18.12.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter