Suurmyymälä Porttipuistoon (nro 641300)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.4.2010
Kaava tullut voimaan 11.8.2010

Suunnittelualue sijaitsee Helsingin ja Vantaan kaupunkien rajan molemmin puolin Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosassa rajoittuen lännessä Vanhaan Porvoontiehen, pohjoisessa Kehä III:een ja idässä Lahdenväylän ramppeihin.

Suunnittelualueeseen kuuluvat Helsingin kaupungin puolella korttelin 41163 tontit 14 ja 15, korttelin 41164 tontti 22 sekä Vanhan Porvoontien, Kalkkivuorentien ja Tattikadun katualuetta. Tontit sijaitsevat osoitteissa Tatti 10, 12 ja 15.

Vantaan kaupungin puolella suunnittelualueeseen kuuluvat kaavoittamaton alue Kehä III:n ja Helsingin kaupungin välissä sekä muutoksena Vanhan Porvoontien katualuetta ja Kehä III:n liikennealuetta.

Mitä alueelle suunnitellaan

Vantaan kaupungin puolella olevalle alueelle on suunnitteilla rautakaupan, puutarhatarvikkeiden ja kodin sisustuksen suurmyymälä (noin 20 000 m2). Autopaikat (yht. n. 900 kpl) sijoittuisivat maantasoon liikerakennuksen pohjoispuolelle sekä osittain rakennuksen katolle.

Suurmyymälän lisäksi alueen länsiosaan on suunniteltu rakennettavaksi noin 1000 m2:n kokoinen liikennemyymälä, johon sijoittuisi polttoaineen jakelun lisäksi päivittäistavara-kauppa sekä kahvila / ravintola.

Ajoneuvoliikenne alueelle on suunniteltu järjestettäväksi Helsingin kaupungin puolelta Vanhalta Porvoontieltä uuden valo-ohjatun risteyksen kautta. Uusi risteysalue syntyy, kun Tatti-katua jatketaan luoteeseen Vanhalle Porvoontielle ja Kalkkivuorentien linjausta Vanhan Porvoontien tuntumassa siirretään hieman etelään. Suunnitelman mukainen rakentaminen edellyttää myös uusien ryhmittymiskaistojen rakentamista Vanhalle Porvoontielle.

Kevyen liikenteen yhteys Kalkkivuorentien suunnasta Vanhan Porvoontien ali jatketaan liikennemyymälän edestä ja suurmyymälän eteläpuolelta kaakkoon kohti Lahdenväylän varren virkistysaluetta.

Nykytilanne

Heikinlaakson teollisuusalueen pohjoisosassa olevat tontit 41163/15 ja 41164/22 ovat rakentamattomia. Tontilla 41163/14 toimii Merima Oy. Suunnittelualue rajautuu etelässä jo rakennettuihin teollisuustontteihin sekä Sienitien pohjoispäässä olevaan pientalotonttiin.

Vantaan kaupungin puoleinen osa suunnittelualuetta on rakentamatonta alavaa metsää, joka kaakossa jatkuu jyrkästi nousevana kallioisena mäkenä ja edelleen virkistysalueena Helsingin puolella. Suunnittelualueen länsiosassa, Vanhan Porvoontien ali, on rakennettu kevyen liikenteen eritasotunneli.

Aloite

Asemakaavan muutosta on hakenut Helsingin kaupungilta Isku Invest Oy 11.02.2008. Vantaalla asemakaavan nro 641300 laatiminen on kaupungin suunnitteluohjelmassa.

Maanomistus

Helsingin kaupunki omistaa tontit 41163/15 ja 41164/22 sekä Vanhan Porvoontien ja Tattikadun katualueet. Tontti 41163/14 on yksityisomistuksessa.

Vantaan kaupunki omistaa suunnittelualueeseen kuuluvat Vantaan kaupungin puolella olevan maa-alueen lukuun ottamatta Kehä III:n liikennealuetta, joka on Tiehallinnon omistuksessa.

Kaavan nro 641300 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.05.2007 (PDF)

Lisätietoja

Vesa Karisalo
projektiarkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Jarmo Pajunen
liikenneinsinööri
050 302 8862
jarno.pajunen@vantaa.fi

Helsinki

Tuomas Eskola
arkkitehti
09 310 37285
tuomas.eskola@ksv.hel.fi

Markus Ahtiainen
liikennesuunnittelija
09 310 37088
markus.ahtiainen@ksv.hel.fi

Julkaistu: 11.8.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter