Toimitilaa Meiramintielle (nro 002093)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 27.01.2014
Kaava tullut voimaan 19.03.2014

Alue sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa (68) Meiramitiestä pohjoiseen Koivuhaantien, Koivulehdontien ja Koivupuistontien rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutoksen kuvaus

Suunnittelualue käsittää korttelin 68105 sekä Koivuhaanpuiston. Alueen koko on noin 2 ha. Koivuhaanpuisto kaavaillaan poistettavaksi. Alue aiotaan muuttaa teollisuus- ja varastorakennusten tai toimitilarakennusten korttelialueeksi ja liittää kortteliin 68105. Laajennetussa korttelissa 68105 uusitaan kaavamääräykset sekä tehdään muita tarvittavia kaavamuutostyön aikana esille tulevia muutoksia. Korttelin 68105 rakennusoikeudeksi on suunniteltu noin 10.000 k-m². Kerroslukua nostetaan.

Miksi asemakaavan muutos tehdään?

Suunnittelualue sijaitsee lentokentän läheisyydessä, jonka vuoksi Koivuhaka on monelle yritykselle mieluinen sijoittumispaikka. Alueella on lentoyhteyksien lisäksi hyvät maaliikenneyhteydet koko maahan ja kansainväliseen päätieverkkoon. Kaavamuutos parantaa alueen toteuttamismahdollisuuksia. Alueelle kaavaillun hankkeen toteuttaminen edellyttää käyttötarkoituksen muuttamista. Alueen nykyinen asemakaava ei salli muiden kuin teollisuustilojen ja teollisuustiloihin liittyvien varastotilojen sijoittamisen alueelle. Varastotilat soveltuvat kuitenkin mm. hyvien liikenneyhteyksien johdosta alueen kaupunkirakenteeseen, joten alueen käytön monipuolistaminen on tarkoituksenmukaista. Koivuhaanpuisto katsotaan voitavan poistaa, koska se on pieni erillään muista virkistysalueista sijaitseva alue ilman viheralueiden jatkuvuutta. Tällaiset alueet eivät myöskään ole alueiden hoidon kannalta tarkoituksenmukaisia. Tilanne viheralueiden osalta ei alueella huonone, koska aivan kaavamuutosalueen lähellä on laajoja muita virkistysalueita, kuten mm. kaupungin puutarha (Arboretum) ja Tikkurilan keskuspuisto.

Miten tilanne muuttuu?

Osa kaavamuutosalueesta on jo nyt rakentamiselle varattua aluetta, joten tilanne ei siltä osin muutu. Asemakaavan merkitty viheralue poistuu, mutta se ei ole ollut tällä hetkellä mitenkään käytössä, joten viheralueen käytön osalta tilanne ei muutu. Kaavamuutosalueelle suuntautuvan liikenteen määrä voi lisääntyä verrattaessa sitä liikennetuotokseen, joka lainvoimaisen kaavan mukaan olisi voinut toteutua.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa alla olevaan karttaan tummalla merkityt alueet.

Aloite

Vantaan kaupungin yrityspalvelut ja SRV ovat 15.12.2009 päivätyllä hakemuksella esittäneet asemakaavan muutosta.

Tonttijako

Asemakaavan muutosehdotus sisältää ainakin osaa korttelia 68105 koskevan tonttijaon ja tonttijaon muutosehdotuksen. Tonttijako tulee hyväksytyksi asemakaavan muutoksen hyväksymisen yhteydessä.

Kaavan asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 19.3.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter