Koivuhaassa asumista Vantaan Energian maille (nro 002277)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2016
Kaava tullut voimaan 9.11.2016

Suunnittelualue

Suunniteltava alue sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa, Puutarhatien, Apilatien ja Mesikukantien rajaamalla alueella. Etelässä alue rajautuu rakenteilla oleviin kerrostalotontteihin ja Koivuhaan pientaloalueeseen. Muutosalueeseen kuuluu kortteli 68160 ja pohjoisosa korttelista 68161.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueella on Vantaan Energian toimistorakennus ja useita huolto- ja varastorakennuksia. Puutarhatien puoli on rakentamatonta varasto- ja huoltopihaa. Maanomistaja Vantaan Energia hakee asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkortteleiden rakentamisen alueelle. Peltolantien eteläpuolella rakentaminen noudattaa rakenteilla olevan kerrostalokortteleiden mittakaavaa. Apilatien puolella rakentaminen sovitetaan viereisen pientaloalueen mittakaavaan ja rakennukset ovat kaksikerroksisia erillis- tai paritaloja. Vantaan Energian toiminta alueella jatkuu: toimistorakennus ja pumppaamo säilyvät, joskin osa toimistorakennuksesta korvataan uudella.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus muuttuu yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueesta, asuinkerrostalojen korttelialueeksi, ja asuinpientalojen korttelialueeksi. Kerrosluku muuttuu Peltolantien eteläpuolella nykyisestä kahdesta enimmillään kahdeksaan kerrokseen. Apilatien varressa kerrosluku puolestaan laskee kolmesta kahteen. Rakennusoikeus muuttuu nykyisestä e=0,5 tehokkuudesta (n. 26 200 k-m²) siten, että asumiseen varataan noin 35 000 kerrosneliömetriä ja Vantaan Energian toimistorakennukselle noin 7 000 kerrosneliömetriä.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002277 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.08.2015

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 1.11.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter