Lasiliike Juvosen tonttia ja toimitiloja laajennetaan Viertolassa (nro 002045)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.11.2010
Kaava tullut voimaan 12.01.2011

Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Kaislatien ja Sarakujan välissä Tikkurilantien eteläpuolella.

Maanomistus

Sarakujan katualue on Vantaan kaupungin omistuksessa. Kiinteistö Oy Kuriiritie 68 (sulautunut yhtiöön Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68) ja Lasimyynti Juvonen Oy omistavat kiinteistöt 63-107-1 ja 421-12-419.

Tiivistelmä

Kaava-alue käsittää korttelin 63107 tontin 1, tilan 421-12-419 ja Sarakujan katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostetaan tontti nro 10. Tontti osoitetaan toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY), jolle saa sijoittaa liike- ja toimistotiloja sekä ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja. Rakennusoikeudesta enintään 800 k-m² saa käyttää ympäristöä häiritsemättömiä teollisuus- ja varastotiloja varten, mikä on 935 k-m² vähemmän kuin voimassa olevassa kaavassa. Toisaalta toimistotiloja saa rakentaa vastaavasti 935 k-m² enemmän. Alueen kokonaisrakennusoikeus 2990 k-m² ei muutu, vaikka korttelialueen pinta-ala kasvaa. Rakennusten kerrosten lukumäärä kasvaa voimassa olevaan kaavaan verrattuna II:sta III:een. Korttelialueella sallitaan maanalaisten tilojen rakentaminen. Asuintontteja vastaan tulee rakentaa aita ja istuttaa puita ja pensaita.

Kaavamuutosalueen liittymä on Kaislatieltä, muilta osin korttelialueelle on liittymäkielto. Kaavamuutosalueella Sarakuja on jalankululle ja pyöräilylle varattua aluetta, jonka eteläosassa noin 20 metrin matkalta on myös tonteille ajo sallittu.

Alueen yleiskuvaus

Alueella sijaitsee vuonna 1978 rakennettu ja 1987 laajennettu liikerakennus. Kaavamuutosalueen lähiympäristö koostuu pääasiassa eri-ikäisistä asuinrakennuksista. Tikkurilantien varrella on myös liikerakennuksia sekä mm. Viertolan koulu. Lasiliike Juvonen sijaitsee Kaislatien ja Tikkurilantien kulmauksessa asuinpientalojen alueen reunassa. Kaislatien länsipuolella on vasta rakennettu asuinkerrostalojen alue.

Miksi kaavamuutos tehdään?

Kiinteistö Oy Tikkurilantie 68 (Lasimyynti Juvonen Oy) on hakenut kaavamuutosta.

Kaavan asiakirjat nro 002045

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.9.2008 (PDF)

Lisätietoja

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
Anna-Liisa.Vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 12.1.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter