Koisotielle pientaloja ja kaksi hoivakotia Viertolassa (nro 002152)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2014
Kaava tullut voimaan 4.2.2015

Kylmäojan varteen kaavoitetaan pientalotontteja sekä yhtiömuotoista asumista. Koisotien varteen tulee rakennusalat kahdelle hoivakotirakennukselle. Kaava sallii myös tavallisten asuinkerrostalojen rakentamisen hoivakotien sijaan. Kerrosalaa yhteensä 8 850. Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Osmankäämintien länsipuolella. Suunnittelualueeseen kuuluu kortteli 63195 (Koisotie 2) ja Osmanpuisto.

Asemakaavamuutoksen tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on täydentää Viertolan pientaloaluetta n. 30 uudella pientalolla. Suunnittelualueen pohjoislaidassa Koisotien varteen tulisi myös hoivakotiasumista. Asumisen kerrosalaa olisi n. 3 400 k-m2 ja mahdollisen hoitokodin n. 4 000 k-m2. Vanha aitta säilytetään. Alueen etelälaitaan varataan ulkoilureitti Tikkurilan urheilupuistosta Tikkurilan keskuspuistoon. Puron rannat varataan virkistysalueeksi. Suunnitelma edellyttää lähes koko Osmanpuiston muuttamista korttelialueeksi. Puistoon aiotulle lasten ja nuorten puistolle etsitään paikka lähempänä koulua.

Miten työ tehdään?

Aloite asemakaavan muuttamiselle on tullut maanomistajalta ja heidän sopimuskumppaniltaan Skanska Oy:ltä. Heidän pääkonsulttinaan toimii Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy. Suunnittelussa otetaan huomioon mm. ulkoilureitti- ja latuyhteyksien tarve, puron tulvariskit, olevan asuinpihapiirin rakennusten kunto ja säilyttämismahdollisuudet, perustamisolosuhteet, syntyvä kaupunkikuva ja liikenteen järjestäminen.Kuvat alustavista maankäyttövaihtoehdoista on tämän asiakirjan lopussa.

Nykytilanne

Korttelin 63195 alueella on rauhoitusluokkaan 2 kuuluvaa Tikkurila-Simonsbölen kyläpaikkaa. Alueella on vuonna 1949 rakennettu kaksiasuntoinen asuinrakennus ja kaksi varastorakennusta. Muutoin alue on rakentamaton.

Kaavan nro 002152 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.2.2012 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
arkkitehti
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 4.2.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter