Tikkurilan kirkko laajenee (nro 001964)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.10.2011
Kaava tullut voimaan 21.12.2011

Alue sijaitsee Tikkurilan keskustassa kaupungintalon eteläpuolella Kielotien ja Vehkapolun välissä. Alue käsittää korttelin 61204, osan Unikkotietä ja osan Asematietä.

Asemakaavan muutos

Asemakaavamuutos jatkaa Tikkurilan keskustan kehittämistä kirkon rakentamisella, joka tuo uuden,hienon maamerkin Tikkurilan keskeisimmälle paikalle kaupungintalon vastapariksi. Nykyinen kirkkorakennus suojellaan osana Tikkurilan 1950-luvun rakennusperintöä. Asematien puoleisella korttelin osalla uusi kirkkorakennus, uusi kellotapuli ja kirkon eduspihaa rajaava luonnonkivimuuri muokkaavat kaupunkikuvaa eniten. Ne ovat vuonna 2006 pidetyn arkkitehtikilpailun voittaneen ehdotuksen mukaisina kaavamääräyksissä. Harras kirkkotunnelma jatkuu sisätiloista korttelin sisäpihalle. Pihajärjestelyissä on painotettu jalankulkijan ympäristön turvallisuutta ja miellyttävyyttä.

Voimassa olevassa asemakaavassa kortteli on yleisten rakennusten korttelialuetta (Y) ja yleistä pysäköintialuetta (LP). Asemakaavan muutoksella muodostetaan kortteliin 61204 palvelurakennusten korttelialuetta (P), kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialuetta (YK) ja keskustatoimintojen korttelialuetta (C) sekä katualuetta seuraavasti:

  • Tontti 3 (KOy Bethania) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus säilyy nykyisellään 6 950 k-m2:nä.
  • Tontti 4 (terveysasema) osoitetaan palvelurakennusten korttelialueeksi (P). Sen rakennusoikeus nousee 9 950 k-m2:stä 14 000 k-m2:iin.
  • Tontille 5 (kirkko ja seurakuntakeskus) osoitetaan kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK). Uutta rakennusoikeutta osoitetaan 1 000 k-m2. Suojeltavalle rakennukselle ei merkitä rakennusoikeutta lukuna kaavakartalle. Uutta rakennusoikeutta on uuden kirkkorakennuksen ja mahdollisesti terveys- ja sosiaaliasemalle johtavan laajennusosan verran eli 1 150 k-m2. Tontin nykyinen rakennusoikeus on 5 800 k-m2.
  • Tontti 6 osoitetaan keskustatoimintojen korttelialueeksi (C). Sen rakennusoikeudeksi osoitetaan 2 800 k-m2.
  • Kortteliin 61204 liitetään osa Asematietä.
  • Asematien ja Unikkotien alle osoitetaan maanalaista pysäköintiä.
  • Korttelin 61204 rakennusoikeus kasvaa yhteensä 7 850 k-m2. Korttelin autopaikkoja saa sijoittaa korttelin 61204 maantasoon ja kellarikerrokseen tonttijaosta riippumatta sekä Unikkotien, Asematien ja Tikkurilanaukion alle asemakaavoissa osoitettuihin maanalaisiin pysäköintilaitoksiin.
  • Asemakaavan muutos on valtakunnallisten maankäyttötavoitteiden, maakuntakaavan ja yleiskaavan mukainen. Kaavamuutoksella noudatetaan Vantaan strategisia tavoitteita. Kaavatyön aikana Vantaan seurakuntayhtymän konsultteina ovat toimineet arkkitehtisuunnittelussa VERSTAS Arkkitehdit Oy (pääsuunnittelijana arkkitehti Jussi Palva), liikennesuunnittelussa Sito Oy pääsuunnittelijana Seppo Karppinen) sekä nykyisen kirkon kuntotutkimuksessa Vahanen Oy.

Kaavamuutoksen hakija

Vantaan seurakuntayhtymä

Kaavan nro 001964 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Tikkurilan kirkko ja seurakuntakeskus, rakennusinventaario (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2007 (PDF)

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 21.12.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter