Edupoliksen rakennusta laajennetaan Virnatiellä Tikkurilassa (nro 002106)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 12.12.2011
Kaava tullut voimaan 15.02.2012

Suunnittelualue sijaitsee osoitteessa Virnatie 5.

Miksi kaavamuutos tehdään?

Kiinteistö Oy Edupolis on hakenut asemakaavan muutosta 31.5.2010. Tontin pääkäyttötarkoitus halutaan pitää liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (K-3), mutta rakennukseen halutaan sijoittaa opetustoimintaa palvelevia tiloja.

Opetustoimintaa palvelevia tiloja halutaan sijoittaa myös kellarikerrokseen. Lisäksi tontin rakennusoikeutta halutaan nostaa 2300 k-m² ja suurinta sallittua kerrosten lukumäärää kaikkien rakennusosien kohdalta IV-VI.

Tontin rakennusala muutetaan koko tontin pihan käsittäväksi ja sille rakennetaan maanalaista pysäköinti- ja opetustilaa.

Nykytilanne

Kaavamuutosalueella sijaitsee III-IV kerroksinen toimistorakennus.

Maanomistus

Muutosalueen omistaa Kiinteistö Oy Edupolis.

Kaavan nro 002106 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 02.12.2010 (PDF)

Lisätietoja

Anna-Liisa Vanhala
kaavoitusteknikko
050 302 9334
anna-liisa.vanhala@vantaa.fi

Julkaistu: 15.2.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter