Malminiityn kerrostaloalueelle uusia kerrostaloja Simonkylässä (nro 001916)

Kaupunginvaltuusto on 2.3.2009 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 29.4.

Entinen lämpökeskus jatkaa nuorten toimintakeskuksena ja muutetaan julkisten lähipalvelujen korttelialueeksi, YL, joskin osa sen nykyisestä tontista on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi, LPA. Nykyisen päiväkodin korttelialue, YL laajenee Uusiniitynpuiston puolelle, kun leikkikenttä liitetään sen osaksi. Sen rakennusoikeus säilyy 800 kerrosneliömetrissä. Suurin osa Uusiniitynpuistosta säilyy puistona, VP.

Suunnittelualueena on Malminiityn kerrostaloalue. Se sijoittuu Koivukyläntien itäpuolelle, vastapäätä Simonkylän koulua. Aluetta rajaa etelästä Uusiniityntie ja idästä Malminiityntie. Pohjoisessa alue rajautuu Malminiitynpuistoon.

Kaavan tarkoitus

Alueella on 15 VVO:n omistamaa vuokrataloa. Talot ovat lähivuosina tulossa peruskorjausikään. VVO:n tavoitteena on rakentaa alueelle uusia asuintaloja, joista saatavilla tuloilla voidaan rahoittaa peruskorjauksen kustannuksia ja tarjota lisäksi korjausten alta pois muuttaville asukkaille uudet asunnot remontin ajaksi.

Osaan uudisrakennuksista tulee omistusasuntoja ja senioriasuntoja. Samalla alueen yleisilmettä kohennetaan pysäköintialueita jäsentämällä ja piha-alueita kunnostamalla. Osa nykyisessä asemakaavassa olevasta Malminiitynpuistosta liitetään osaksi asuinkorttelia.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 9,4 ha . Rakennusoikeus nousee 65 620 kerrosneliömetriin.

Asuntoja tulee kaikkiaan noin 950, joista uusia on noin 360. Senioriasuntoja näistä on reilut 200.

Asemakaavan muutos

Kaava-alue säilyy pääosin asuinkerrostalojen korttelialueena, AK, josta osa varataan erityisasumiselle. Olemassa olevien rakennusten rakennusoikeudet ja kerrosluvut saatetaan vastaamaan nykyistä maankäyttö- ja rakennuslakia.

Nykyisten 15 kerrostalon lisäksi on osoitettu rakennusalat yhdeksälle uudelle asuinrakennukselle. Kokonaisrakennusoikeus nousee 40 450 kerrosneliömetristä 64 540 kerrosneliömetriin. Osa uudisrakennuksista sijoittuu täydentämään jo rakennettuja kortteleita ja osa nykyisten kortteleiden viereen. Uudet rakennukset noudattavat pääosin nykyisten rakennusten korkeuksia eli ovat 4-7-kerroksisia.

Koivukyläntien varteen osoitetut pistetalot ovat 8-kerroksisia. Pohjoisessa asuinalue laajenee nykyisen Malminiitynpuiston puolelle. Koivukyläntien varren talorivi rakennetaan kuitenkin vasta viimeisessä vaiheessa, siihen asti osa naapuritalojen autopaikoista voidaan sijoittaa korttelialueelle.

Alueen yleiskuvaus

Simonkylä on yhdyskuntarakenteellisesti sidoksissa Tikkurilaan ja sen palveluihin. Tikkurilaa ja Koivukylää yhdistää pääradan länsipuolella Koivukyläntie ja Talvikkitie, joiden väliin Malminiitty sijoittuu. Se on Tikkurilan kerrostaloalueista pohjoisin, tyypillinen 1970-luvulla rakennettu lähiö. Sen asema kaupunkirakenteessa tulee kuitenkin muuttumaan, kun Kehärata ja Leinelän kaupunginosa rakennetaan Malminiityn pohjoispuolelle noin kilometrin päähän.

Toteutus

VVO aloittaa uusien kerrostalojen rakentamisen vuonna 2010. Valmistuviin taloihin voidaan sijoittaa peruskorjattavien talojen asukkaat. Koko Malminiityn vuokratalojen peruskorjauksen on määrä valmistua vuonna 2016. Tässä vaiheessa asuntojen lukumäärä nousee nykyisestä vajaasta 600:sta vajaaseen 900:aan. Koivukyläntien varren pistetalojen ( 180 asuntoa) rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2015.

Maanomistajat

Alueen maanomistajia ovat Vantaan kaupunki, As Oy Uusiniitynpuisto ja HOK-Elanto.
Asemakaavamuutoshakemuksen on tehnyt VVO Asuntojen toimeksiannosta maanomistaja eli Vantaan kaupunki.

Kaavan asiakirjat nro 001916

Selostus (PDF)

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.3.2007 (PDF)

Lisätietoa

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 29.4.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter