Hiekkaharjun vesitornin viereen asuinkerrostaloja Simonkylässä (nro 002046)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 1.2.2010
Kaava tullut voimaan 31.3.2010

Suunnittelualue sijaitsee Hiekkaharjun vesitornin vieressä Talvikkitien, Leinikkitien, Tornimäen ja Malmipolun rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueeseen kuuluu myös Talvikkitie (Malmimäentie) välillä Peippikuja - Vanha soratie.

Miksi kaavamuutos tehdään? Miten asemakaava muuttuu?

Alueella oleva pelastusasema tulee siirtämään toimintansa lähivuosien aikana muualle ja myös Vantaan Veden keskusvalvomolle tullaan etsimään uusi sijoituspaikka. Siksi Hiekkaharjun vesitornin korttelia on tutkittu asumisen alueena tulevaisuuden tarpeita varten.

Alustava kerrosalamäärä asuinrakentamiseen on 11 500 k-m² ja kerrosluku IV-VI.

Tällä kaavamuutoksella muutetaan samalla Malmimäentien nimi virallisesti Talvikkitieksi välillä Peippikuja - Vanha soratie (asemakaavan tekninen tarkistus). Opaskartoissa ja tienviitoissa lukee Talvikkitie.

Hakija

Asemakaavan muutosta on hakenut Rakennusosakeyhtiö Hartela.

Nykytilanne

Alueella sijaitsee Hiekkaharjun vesitorni, paloasema sekä muita rakennuksia, mm. autosuojia, varastoja ja Vantaan Veden keskusvalvomo.

Alueen luoteis- ja koillispuolella on kerrostaloalue. Leinikkitien lounaispuolella on liikerakennuksia sekä eri-ikäisten pientalojen alue. Talvikkitien itäpuolella on Hiekkaharjun koulu.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa kaavamuutosalueen.

Kaavan nro 002046 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.11.2008 (PDF)

Lisätietoa

Merja Häsänen
asemakaavasuunnittelija
050 302 8958
merja.hasanen@vantaa.fi

Julkaistu: 31.3.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter