Keskusrikospoliisi laajentaa Jokiniemessä (nro 001797)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.9.2009
Kaava tullut voimaan 18.11.2009

Suunnittelualueena on Keskusrikospoliisin kortteli. Aluetta rajaa lännessä Tikkurilantie ja Jokiniementie, idässä Metsäntutkimuslaitos ja Jokiniemenkuja.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Keskusrikospoliisin rakennuksen yhteyteen keskitetään poliisin toimintoja.Kaavamuutosehdotus mahdollistaa nykyisten tilojen (noin 20 300 k-m2) laajentamisen noin 28 000 k-m2.
Rakennuksessa työskentelee päivittäin noin 500 henkilöäja rakennushankkeenvalmistuttua yli 800 henkilöä.

Keskusrikospoliisin laajennuksen rakentaminen alkaa aikaisintaan vuonna 2010. Hanketoteutunee useammassa vaiheessa.

Uusi rakentaminen sijoittuisi kolmeen rakennukseen Rillitien kevyen liikenteen reitin molemmille puolille. Rillitie ei olisi jatkossa enää läpikuljettava.

Kaavamuutoksella tiivistetään pääradan varren yhdyskuntarakennetta. Jokiniemeen sijoittuu merkittävä määrä uusia työpaikkoja.

Miten asemakaava muuttuu?

Rillitien kevyen liikenteen reitti ja Rillitoriksi merkitty torialue KRP:n sisäänkäynnin edessä liitetään osaksi korttelialuetta. Korvaavan kevyen liikenteen yhteyden avaamista kortteliin tutkitaan kaavatyön aikana. Korttelialueiden käyttötarkoitus ei muutu, ne säilyvät Y-alueena eli yleisten rakennusten korttelialueena, jonne voidaan rakentaa julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakennuksia. Rakennusoikeus kasvaa nykyisen kaavan sallimasta 40 000 kerrosneliömetristä noin 50 000 kerrosneliömetriin.

Nykytilanne

Korttelin 62043 tontilla 2 on Keskusrikospoliisin 5-6-kerroksinen rakennus ja sen tarvitsemat autopaikat. Kortteli 62041 on entistä Maatalouden tutkimuskeskuksen peltoa, joka on edelleen rakentamatta.

Maanomistajat

Senaatti-kiinteistöt omistaa korttelialueet, Vantaan kaupunki Rillitien katualueen.
Maanomistaja, Senaatti-kiinteistöt on hakenut kaavamuutosta.

Kaavan nro 001797 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2008 (PDF)

Esite (PDF)

Lisätietoa

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 18.11.2009 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter