Dickursby skolania laajennetaan (nro 002083)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.09.2011
Kaava tullut voimaan 31.10.2011

Suunnittelualue sijaitsee Jokiniemessä, Tikkurilantien ja Urheilutien kulmassa. Tarkasteltavana on koulun tontti ja siihen rajautuvat lähialueet Winterinmäen puistosta ja Urheilutien katualueesta. Alue on noin 800 metrin päässä Tikkurilan rautatieasemasta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupunki käynnistää Dickursby skolanin vanhojen koulurakennusten perusparannuksen. Koulua myös laajennetaan uudisosalla, johon sijoittuu mm. liikuntatiloja, ruokala ja päiväkoti. Alueesta tulee ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kampus. Uudisosa sijoittuu koulutontille, vanhan koulun ja Winterinmäen metsän väliin. Uudisosa on korkeimmillaan kaksikerroksinen ja kerrosalaa sillä on yhteensä noin 3000 kerrosneliömetriä. Vanhat koulurakennukset on suojeltu aikaisemmilla asemakaavoilla toisin kuin piharakennus, joka sekin pyritään säilyttämään osana vanhaa koulupihaa.
Miten asemakaava muuttuu?

Korttelin käyttötarkoitus säilyy edelleen YOS- eli opetus- ja sosiaalitointa palvelevien rakennusten korttelialueena. Nykyisten rakennusten lisäksi tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 1500 kerrosneliömetriä, jota nyt kaavamuutoksella nostetaan 2 200 kerrosneliömetriin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta muuttaa pieni kaistale Winterinmäen puistoa osaksi koulukorttelia, jolloin koulun ja päiväkodin pihasta saadaan riit-tävän tilava. Isot puut halutaan kuitenkin säilyttää. Lisäksi selvitetään onko mahdollista muuttaa nykyisellään käyttämätön katualuevaraus Urheilutien ja Tikkurilantien risteyksessä osaksi koulun korttelia.

Nykytilanne

Korttelissa on ruotsinkielinen Dickursby skola, jonka vanhin, puinen osa on vuodelta 1896. Viereinen rapattu koulurakennus on valmistunut vuonna 1939 ja sen laajennusosa vuonna 1957. Koulurakennusten lisäksi tontilla on puinen piharakennus. Päärakennuksen eteläpuolella on urheilukenttä ja länsipuolella metsää.

Maanomistajat

Alue on Vantaan kaupungin omistama.

Kaavan nro 002083 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.10.2009 (PDF)

Lisätätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 31.10.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter