Rata-aluetta muutetaan teollisuusalueeksi (nro 001960)

Kaava rauennut

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on muuttaa rata-aluetta teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi Tikkurilantien ja Santaradantien risteyksen kaakkoispuolella. Alue sijoittuu Hakkilan logistiikka-alueelle. Lähinaapureita ovat itäpuolella Keskon suuret teollisuusrakennukset ja länsipuolella Maarinkunnaan pientaloalue. Tarkoituksena on yhdistää 66001 tontin 3 länsipuolinen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-19) eteläpuolella olevaan rautatiealueeseen (LR). Alue halutaan kokonaisuudessaan saattaa työpaikkakäyttöön Voimassa oleva asemakaava ei ole toteutunut. LR-alueella olevan suljetun kaatopaikan koillispuolella on vuonna 2002 kunnostettu romunkäsittelyalue. Hakkilan sorakuoppaan menevä raideyhteys alueen länsireunassa säilyy nykyisellään.

Maanomistus

Muutosalueen omistaa pääosin yksityinen (Sponda Kiinteistöt Oyj), Vantaan kaupunki omistaa maata muutosalueen eteläosassa.

Kaavan asiakirjat nro 001960

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.6.2007 (PDF)

Lisätietoa

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 5.6.2007 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter