Uutta asuinrakentamista Keravanjoen läheisyyteen (nro 002136)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 07.04.2014
Kaava tullut voimaan 28.05.2014

Asemakaavamuutoksella, ositteessa Osmankäämintie 5 – 7, muutetaan teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi.

Korttelin nykyiset rakennukset puretaan, ja tilalle rakennetaan 3-6 kerroksisia kerrostaloja. Rakennusoikeus merkitään tehokkuuslukuna e = 1.27, joka vastaa noin 13 500 k-m² ja 280 asukasta.

Alue sijaitsee Viertolan kaupunginosan eteläreunassa, pientaloalueen ja uuden kerrostalorakentamisen alueen välissä lähellä Keravanjoen virkistysaluetta.

Asemakaavamuutos

 • Muodostetaan korttelin 63105 tonteille 1 ja 5 asuinkerrostalojen korttelialuetta sekä katualuetta.
 • Nykyisen teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueen rakennukset puretaan.
 • Rakennusten kerrosluku nousee I - III:sta III - VI:een.
 • Rakennusoikeus merkitään tehokkuuslukuna e = 1.27.
 • Tavoitteellinen uudisrakentaminen on noin 13 500 k-m² asuinkerrosalaa. Rakennusoikeuden lisäys on noin 2 300 k-m².
 • Autopaikkoja varataan 1 ap/100 k-m², kuitenkin vähintään 0,8 ap/asunto.
 • Lisäksi varataan vieraspysäköintiä 10 %. Kun autopaikat toteutetaan nimeämättöminä, autopaikkojen määrää voidaan vähentää 10 %.
 • Liiketilojen autopaikkanormi on 1 ap/50 k-m².
 • Paikoitus toteutetaan osittain pysäköintikansilla ja osittain maanvaraisena pysäköintialueena.
 • Tikkurilantien ja Osmankäämintien kulmaan on osoitettu laatoitettu alue, jonka yhteyteen rakennetaan kauppapaikka.
 • Osmankäämintien katualuetta laajennetaan siten, että tien molemmille puolille voidaan toteuttaa jalkakäytävä. Ratkaisu tuo vaihtelevaa uutta asuinrakentamista Viertolan kaupunginosaan, hyvien palveluiden ja virkistysalueiden äärelle.

Kaavamuutoksen hakija

KOY Karanlahti/Isännöitsijätoimisto Aimo Astala

Maanomistus

Kiinteistön 63-105-1 omistaa Slotline Oy/Juha Rantasila, ja kiinteistön 63-105-5 omistaa Kuntien Eläkevakuutus, jota hallinnoi Kiinteistö Oy Karanlahti.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen Oy konsulttina.

Kaavan nro 002136 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.11.2012 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Carina Ölander
asemakaavasuunnittelija
carina.olander@vantaa.fi
043 826 7039

Julkaistu: 28.5.2014 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter