Heurekan viereen kulttuurikeskittymä (nro 001888)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.12.2006
Kaava tullut voimaan 31.1.2007

Kaavoitettava alue rajautuu lännestä päärataan, pohjoisesta Keravanjokeen, idästä Kuninkaalantiehen ja Takojantiehen sekä etelästä Helsingin vastaiseen kaupunginrajaan.

Miksi kaava tehdään?

Usean eri laitoksen muodostaman, viisihehtaarisen keskuksen on määrä rakentua vaiheittain tämän ja seuraavan vuosikymmenen kuluessa. Keskukseen on varmuudella tulossa Heureka, Musiikki- ja tanssitalo sekä hotelli. Tulostaan myöhemmin päättävät mm. viestintämuseo ja Ilmailumuseo. Hankkeeseen osallistuu todennäköisesti myös muita pienempiä laitoksia ja yrityksiä. Musiikki- ja tanssitalon on määrä valmistua 2006, hotellin 2007, Heurekan laajennuksen 2008. Muut tilat valmistunevat vuoteen 2014 mennessä. Vaiheittainen rakentaminen aiheuttaa toiminnallisia ja kaupunkikuvallisia haasteita, joihin kaavatyössä haetaan ratkaisua.

Maankäyttötavoite

Tämän hetkisten (elokuu 2005) suunnitelmien perusteella keskukseen tulisivat seuraavat tilat:

  • Heurekan laajennus (noin 4300 m² ): kolmiulotteisia filmejä näyttävä elokuvateatteri, ravintola ja tiedelaboratorioita. Tilat on tarkoitus yhdistää radan ylittävällä, lämpimällä sillalla Heurekaan.
  • Musiikki- ja tanssitalo (3300 m² ): Niskankoski Oyn hanke, johon sisältyy tanssisali ja kahvila
  • Hotelli (1300m2 ): 90 hotellihuonetta
  • Mahdollinen viestintämuseo (noin 9000 m²): Ylen, SanomaWSOYn, Nokian ja Tietotekniikan Liiton yhteishanke
  • Tv-Arkki (1500 m2 ): Ylen hanke, jossa mm. kaksi teatteria, näyttelytiloja ja tv-ohjelma-arkisto
  • Elävän kuvan museo (2500 m² ): opetusministeriön ja Suomen elokuva-arkiston hanke, näyttely- ja hallintotiloja, sekä työpajoja ja aputiloja.
  • lmailumuseon näyttelytilat (10 500 m² ): kaksi suurta hallia, hallintotilat, aputilat
  • Tietotekniikan museo (2300 m² ): Tietotekniikka ry:n hanke, jossa näyttely- ja hallintotiloja toimitiloja (13 800 m² ).
  • Vantaan kaupungin varaus, muut tilat, kuten kiinteistön huolto ja tekniikka, 4200 m².
  • Lisäksi rakennetaan noin 2000 autopaikkaa, jotka sijoitetaan pääosin keskuksen kellaritasolle.

Kun vasta osa tilojen käyttäjistä on varmistanut osallistumisensa, voi luettelo muuttua suunnittelun edetessä. Kaavamääräyksillä turvataan kuitenkin, että toiminta on halutuntyyppistä. Asemakaavalla alue tultaneen osoittamaan kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YY), jonka lisäksi sallitaan hotellin, toimistojen ja pienimuotoisten liikkeiden sijoittuminen keskukseen. Kohteeseen voidaan osoittaa myös pieni määrä julkisia palveluja tai esim. urheilutiloja.

Kokonaiskerrosala on arviolta 50 000-60 000 kerrosneliömetriä. Keskittymä tulee tavallaan koostumaan useasta eri rakennuksesta, jotka on yhdistetty toisiinsa keskellä kulkevalla, katetulla raitilla.

Keskittymästä iso osa on yksikerroksista korkeaa aula- ja näyttelytilaa, osa IV-VI -kerroksista hotelli- ja toimistotilaa. Vesikaton korkein kohta tulee olemaan noin 34 metriä Kuninkaalantien keskimääräistä tasoa ylempänä.
Kulttuurikeskittymän liikenne johdetaan Kuninkaalantien kautta. Jokiniementien puuttuva, Keravanjoen ylittävä osuus rakennetaan, mikä ohjaa suuren osan Kuninkaalantien liikenteen Jokiniementielle eikä Kuninkaalantie jatkossakaan ruuhkaudu. Kevyen liikenteen yhteydet Tikkurilan asemalta kulttuurikeskittymään hoidetaan Keravanjoen ylittävää, radan itäpuolista siltaa pitkin. Yhteys jatkuu etelään kulttuurikeskittymän ja radan välissä pohjois-eteläsuuntaisena kevyen liikenteen pääreittinä, joka liittyy suoraan Helsingin pyörätieverkostoon. Sillan rakentamisen aikataulu tarkentuu suunnittelun aikana.

Hankkeesta järjestettiin suunnittelukilpailu, joka ratkaistiin 2.8.2004. Voittaneen ehdotuksen eli Moby Dickin suunnittelivat arkkitehdit Asmo Jaaksi, Teemu Kurkela, Samuli Miettinen ja Juha Mäki-Jyllilä

Kaavan asiakirjat nro 001888

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Arkkitehtuuriliite (PDF)

Liikenneselvitys (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.8.2005 (PDF)

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
Seppo.Niva@vantaa.fi

Julkaistu: 31.1.2007 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter