Asuinkerrostaloja Kultarikontien varteen (nro 002147)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.8.2015
Kaava tullut voimaan 21.10.2015

Suunnittelualue sijaitsee Ylivedon K-ruokamarketin pohjoispuolella korttelissa 63172 osoitteissa Kultarikonpolku (2), Kultarikontie 5, Hernetie 4 ja Talvikkitie 38.

Suunnittelualueella olevat huonokuntoiset rakennukset on tarkoitus korvata uusilla kerrostaloilla. Suunnittelualue on Viertolan kaupunginosan itäreunaa, ja sijaitsee Viertolan pientaloalueen ja uudistuvan Tikkurilan keskustan välissä. Alueen läheisyydessä sijaitsee vasta rakennettu Sinirikonpuisto ja Tikkurilan urheilupuisto. Viereen rakennetaan päiväkoti.

Talvikkitieltä alkava Tikkuraitti ja Asematie johtavat Tikkurilan asemalle, jonne on matkaa noin 800m. Lähin bussipysäkki sijaitsee Peltolantien varrella. Hyvät joukkoliikenneyhteydet ja Tikkurilan aluekeskustasoiset palvelut antavat hyvät lähtökohdat asumiselle ja korttelin uudisrakentamiselle.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kortteliin 61372 tutkitaan rakennetta, joka kaupunkikuvallisesti sovittaa yhteen Kultarikontien länsipuolen pientaloalueen, ja suunnittelualuetta muilla suunnilla ympäröivän kerrostalovaltaisen asuin- ja keskustatoimintojenalueen. Suunnittelualueen länsiosaan on laadittu useita erilaisia maankäyttövaihtoehtoja.

Kerrosluku nykyisiin rakennuksiin nähden kasvaa.

Autopaikat sijoitetaan kansipihan alle.

Tuleva toteuttaminen edellyttää asemakaavan muuttamista. Kaavamuutoksen hakijana on NCC Rakennus Oy, jonka konsulttina toimii Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen.

Osoitteessa Kultarikontie 5 sijaitsee kahdeksan asunnon rivitaloryhmä, osoitteessa Hernetie 4 kolme pienkerrostaloa ja osoitteessa Talvikkitie 38 yksi kerrostalo. Talot on rakennettu 1960-luvun alulla. Kerrostalot on luokiteltu moderneiksi rakennuskulttuurikohteiksi. Tämän takia rakennuksista tehdään rakennushistoriaselvitys. Maaperän painumisen seurauksena talojen ra-kenteet ovat vaurioituneet. Kultarikontien varren tonteilla pohjavesi on erittäin korkealla.

Asemakaavan tavoitteet

Suunnittelualue on osa Tikkurilan keskustaa. Sen länsipuolella on Viertolan yleisilmeeltään vehreä pientalovaltainen asuntoalue. Asemakaavan tavoitteena on luoda Tik-kurilan keskustaan liittyvää tiivistä ja viihtyisää asuinympäristöä. Tavoitteena on myös löytää sopiva suhde ja mittakaava kerrostalokorttelin ja pientaloalueen välille. Puustoa pyritään säilyttämään ja istuttamaan myös uutta.Suunnittelussa ja toteuttamisessa edellytetään rakentamisen ja lähiympäristön korkeaa laatutasoa.

Kaavamuutoksen aikataulu

Asemakaavan muutosehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 16.3.2015 ja kaupunginhallituksessa 23.3.2015 ja pyydetään tarvittavat lausunnot.

Asemakaavan muutokseen liittyy maanomistajien ja Vantaan kaupungin välinen sopimus, joka viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan/kaupunginhallituksen käsittelyyn yhtä aikaa kaava-muutosehdotuksen kanssa. Osoitteissa Kultarikontie 5 ja Hernetie 4 yhteistyökumppanina on NCC Rakennus Oy.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002147 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 07.05.2012

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 21.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter