Autoliikkeitä laajennetaan Ohtolankadulla (nro 682100)

Ramppivarausta Tuusulanväylältä Tikkurilantielle Koivuhaassa ei tarvita. Liikennevaraus muutetaan tonttimaaksi ja autokaupat voivat laajentaa toimintaansa korttelissa.

Alue sijaitsee Tuusulanväylän itäpuolella. Kaava-alue rajautuu etelässä Tikkurilantien, idässä Ohtolankatuun ja lännessä Tuusulanväylään.

Muutettavaksi ja kaavoitettavaksi esitetty alue käsittää korttelin 68023 ja Tuusulanväylän välisen alueen sekä tontin nro 2 korttelissa 68023.

Korttelissa 68023 olevien autokauppojen toimintaa halutaan laajentaa. Autojen myynnin volyymin kasvattaminen edellyttää olemassa olevien rakennuksien laajentamista. Rakennusten laajennukset soveltuvat hyvin alueen kaupunkirakenteeseen, joten lisä-rakentamiselle ei ole esteitä. Aluerakenteen täydentyminen ja tiivistyminen parantaa kaupunkikuvaa, sillä kortteli 68023 on tällä hetkellä aika väljästi rakennettu.

Asemakaavan ja muutoksen tavoitteet

  • Asemakaavoitetaan/muutetaan Tuusulänväylän ja korttelin 68023 välinen alue korttelialueeksi ja liitetään kortteliin 68023.
  • Muita asemakaavan tarkistustarpeita voi nykyisen korttelin 68023 käsittämällä alueella tulla esille kaavatyön aikana.
  • Kaavatyön yhteydessä laaditaan myös tonttijako ja tonttijaon muutos.

Perustelut

Voimassa olevassa vuoden 1978 asemakaavassa on ramppivaraus (ajoyhteys) Tuusulanväylältä Tikkurilantielle. Vantaan kaupungin tavoitteena ei ole ko. ajoyhteyden rakentaminen, joten tätä liikennealuevarausta ei tarvinne enää säilyttää ja alue voitaisiin muuttaa muuhun käyttöön.

Nykytilanne

Tuusulanväylän ja korttelin 68023 välinen alue on rakentamaton. Alue on vuorattu autoliikkeille ja alueella säilytetään uusia autoja. Korttelissa 68023 on nykyisen kaavan mukaisesti rake-tuneita autoliikkeitä ja Ohtolankadun ja Tikkurilantien risteyksessä huoltoasema. Korttelin itäpuolella pientaloja ja pohjoispuolella Vantaan Energia Oy:n avokytkinasema. Voimajohtojen vuoksi on Tuusulanväylän varrella käyttöoikeuden rajoitus. Alue liittyy katuverkkoon Ohtolankadun kautta, joka yhdistää Tikkurilantien ja Niittytien.

Maanomistus

Korttelin 68023 tontti nro 2 on yksityisessä omistuksessa. Muutoin Vantaan kaupunki omistaa kaavoitettavan alueen.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 682100 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.01.2008 (PDF)

Lisätietoa

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 10.1.2008 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter