Asuinpientalojen aluetta täydennetään (nro 002166)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.05.2015
Kaava tullut voimaan 12.8.2015

Tikkurilantien varressa olevan vanhan pientaloalueen asemakaava muutetaan työpaikka-alueesta asuinpientalojen korttelialueeksi.

Alueelle voi kahden kerroksen lisäksi rakentaa ullakkokerroksen. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 1,9 ha, josta asuinpientalojen korttelialuetta on 1,5 ha. Kokonaisrakennusoikeus muutetaan nykyisestä 7 567 kerrosneliömetristä (e=0,5) 5 600 kerrosneliömetriin. Asuinpientalojen korttelitehokkuusluku on e=0,37.

Aluetta rajaa etelässä Tikkurilantie ja lännessä Oravatie. Pohjoisessa alue rajautuu Vantaan Energian omistamiin pientalotontteihin ja idässä Mesikukantiehen.

Kaavamuutoksen hakija

Vantaan kaupunki käynnisti kaavamuutoksen omasta aloitteestaan alueen asukkaiden toiveesta.

Maanomistus

Alueen omistus jakautuu kiinteistöittäin yhdeksälle eri omistajalle.

Kaavan nro 002166 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.03.2012

Lisätiedot

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 12.8.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter