Keskustamaista kerrostaloasumista (nro 002042)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 16.04.2012
Kaava tullut voimaan 13.06.2012

Alue sijaitsee Tikkurilantien ja Lauri Korpisen kadun välissä rajautuen Hiekkaharjun teollisuusraiteeseen ja Winterinmäkeen.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksessa liike- ja toimistorakennusten korttelialueet muuttuvat asuinkerrostalojen korttelialueiksi.

Asuinkorttelien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 31 900 k-m², mikä merkitsee yhteensä noin 500 uutta asuntoa.

Asuinkortteleihin tulee monipuolinen asuntojen hallintamuotojakauma, mikä osaltaan edistää monipuolisen väestörakenteen syntymistä.

Korttelin 62007 tontille 1 sijoitetaan ns. autoton talo. Se on VVO:n vuokratalo, jossa asukkaat vuokrasopimuksen allekirjoittaessa sitoutuvat autottomuuteen ko. asunnossa asumisensa ajaksi. Asunnoille ei osoiteta autopaikkoja, sen sijaan erityistä huomiota kiinnitetään polkupyörävarastoihin, yhteisiin tiloihin ja muihin yhteisöllisyyden edellytyksiin. Asukkaiden autottomuutta ja kohteen vuokran kehitystä seurataan perustettavassa erillisessä seurantaryhmässä.

Rakentaminen eheyttää kaupunkirakennetta ja asutuksen sijoittaminen hyvien joukkoliikenneyhteyksien ääreen toteuttaa kaupungin strategiaa ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Kaavamuutosalueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kaupunkikuvaan. Kortteleille on laadittu rakentamisohjeluonnos, jonka avulla selvennetään korttelien muoto- ja värimaailmaa. Asemakaavassa osoitetut kulkuaukot avaavat näkymiä ja kulkureittejä pihalta kaduille ja Winterinmäelle.

Kaavamuutoksen hakija

Kaavamuutosta on hakenut alueen maanomistajana Sponda Oyj. Jo muutosta haettaessa on Spondan yhteistyökumppanina ollut VVO-yhtymä Oyj. Asemakaavan muutostyön käynnistyttyä on Sponda Oyj myynyt alueen Kiinteistö Oy Vantaan Lauri Korpisen katu 6/VVO-yhtymä Oyj:lle.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistuneet VVO:n edustajat ja VVO:n konsultit. Pääsuunnittelijana on ollut Arkkitehtitoimisto Anttila-Rusanen Oy.

Kaavan nro 002042 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2009 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 13.6.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter