Asemakaavaa ajantasaistetaan Urheilutiellä (nro 001978)

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 31.01.2011
Kaava tullut voimaan 30.3.2011

Miksi kaavamuutos tehdään? Miten asemakaava muuttuu?

Asunto Oy Vantaan Winterinmäki on hakenut asemakaavan muutosta 26.3.2007. Hakijalle on myönnetty poikkeamislupa 13.2.2007 ehdolla, että hakija laittaa kaavamuutoshakemuksen vireille. Voimassa olevaa asemakaavaa muutetaan rakennetun tilanteen mukaiseksi.

Samalla tutkitaan muutosalueen pohjois-puolella olevan yleisen pysäköintialueen (LP) tuleva käyttö.

Nykytilanne

Tontilla sijaitsee vuonna 1956 valmistunut kerrostalo ja kaksi vuonna 2008 valmistunutta asuinkerrostaloa.

Maanomistus

Muutosalueen omistaa As Oy Tikkurilan Urheilutie/MTR-Isännöinti Oy ja As Oy Vantaan Winterinmäki/NCC Rakennus Oy.

Kaavan nro 001978 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset (PDF)

Selostus (PDF)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2009 (PDF)

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter