Jokiniemessä Metsäntutkimuslaitoksen tontille kerrostaloja (nro 002234)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.9.2016
Kaava tullut voimaan 9.11.2016

Metsäntutkimuslaitoksen käytössä ollut alue muutetaan asuinkäyttöön. Laitoksen toimintaan liittyneet, kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset suojellaan ja muutetaan asuinkäyttöön. Lisäksi mahdollistetaan alueen täydennysrakentaminen neljällä uudella asuinkerrostalolla. Osa alueesta muutetaan julkiseksi puistoalueeksi.

Alue sijaitsee Jokiniemen kaupunginosassa pääradan itäpuolella, noin kilometrin kävelymatkan päässä Tikkurilan asemalta.

Asemakaavan muutos

Alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009). Alue on osa entisen Ånes ’in Suomen maanviljelys-taloudellisen koelaitoksen aluekokonaisuutta ja sillä sijaitseevanhimpia koelaitoksen toimintaan liittyneitä rakennuksia. Alueen nykyisellä maanomistajalla ei ole tiedossa käyttöä alueen rakennuksille. Osa rakennuksista on tällä hetkellä tyhjillään. Alue ja alueen rakennukset muutetaan asuinkäyttöön, jotta alueelle voi etsiä uudet omistajat. Kaavamuutoksen tavoitteena on tarkentaa alueen tärkeimpien rakennusten suojelua ja mahdollistaa maltillinen ja ympäristöön sopiva täydennysrakentaminen alueella. Rakennussuojelun lisäksi tavoitteena on suojella alueen tärkeät näkymät ja pihatilat.

  • kaavamuutosalueen kokonaispinta-ala on 36 400 m²
  • kokonaisrakennusoikeus 11 726 k-m².
  • uutta rakennusoikeutta tulee alueelle 7 300 k-m².
  • alueen korttelitehokkuus on e=0,30.
  • alueelle tulee asukkaita arviolta noin 240 kappaletta.

Kaavan hakija

Asemakaavamuutoshakemuksen on tehnyt Senaatti kiinteistöt.

Maanomistus

Alue on yksityisessä maanomistuksessa.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut alueen maanomistaja sekä PK substanssin edustaja ja arkkitehtitoimisto Hedman & Matomäki Oy maanomistajan konsultteina.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002234 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Koepuimala, riskiarvio liitteineen 3.6.2015

Metla Puimala kustannukset 30.5.2015

Vantaan Jokiniemen valtionalueen puut ja pensaat 29.9.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.08.2014

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 1.11.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter