Viertolassa kerrostaloja Talvikkitien varteen (nro 002256)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 24.8.2015
Kaava tullut voimaan 21.10.2015

Hernetie 1 Viertolassa muuttuu liikerakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaksi liike- ja toimistorakennusta puretaan 4–7 -kerroksisen asuintalon tieltä. Rakennusoikeus kasvaa 2 460 kerrosneliömetristä 6 000 kerrosneliömetriin, josta 200 on varattu liiketiloille. Uusia asuntoja tulee noin 90 kpl.

Suunniteltava alue sijaitsee Talvikkitien ja Hernetien kulmassa, osoitteessa Hernetie 1. Muutosalue muodostuu korttelin 63173 tonteista 3 ja 4. Se rajautuu idässä Talvikkitiehen, etelässä Hernetiehen, lännessä Hernekujaan ja pohjoisessa asuinkerrostalotonttiin.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Alueella on kaksi kolmekerroksista toimistorakennusta, jotka ovat valmistuneet vuonna 1978 ja 1982. Nyt omistaja hakee asemakaavamuutosta, joka mahdollistaa asuinkerrostalojen rakentamisen. Rakennukset olisivat korkeimmillaan Talvikkitien varressa seitsemänkerroksisia ja matalimmillaan Hernekujalla neljä kerrosta.

Talvikkitien ja Hernetien kulmaukseen tulee liiketilaa katutasoon. Pysäköinti hoidetaan tontilla, pihakannen alla.

Kaavailtu rakennusoikeus on vajaat 6 000 kerrosneliömetriä.

Purettavaksi esitetyistä rakennuksista vanhempi sisältyy rakennusperintökohteiden luetteloon. Sen arvo selvitetään kaavatyön aikana tarkemmin.

Miten asemakaava muuttuu?

Käyttötarkoitus muuttuu liikerakennusten korttelialueesta asuinkerrostalojen korttelialueeksi, AK. Kerrosluku kasvaa nykyisestä kolmesta enimmillään seitsemään kerrokseen ja rakennusoikeus nousee noin 6 000 kerrosneliömetriin.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002256 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2014

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 21.10.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter