Rautatiealueen laajennus (nro 002247)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 20.04.2015
Kaava tullut voimaan 17.6.2015

Kaavamuutos koskee Tikkurilan uuden asemakeskuksen, Dixin, ja sen itäpuolella sijaitsevan rata-alueen välissä olevaa laiturialuetta.

Kaavamuutoksen tarkoitus

Kaavamuutoksen kohteena oleva, tonteilla 61308 /1 ja 2 sijaitseva lr-alue on kaavan mukaisesti varattu raideliikenteelle ja on laiturialue käytössä.

Lr-alueen käyttötarkoitus säilyy kaavamuutoksen jälkeen ennallaan, raideliikenteelle varattuna alueena, mutta alue tullaan irrottamaan liike- ja toimistorakennusalueesta (kaavamerkintä K, tontit 61308/1 ja 2) ja liittämään osaksi Liikenneviraston omistamaa rautatiealuetta (kaavamerkintä LR).

Miten asemakaava muuttuu?

Lr-alueelle, jota ollaan irrottamassa tonteista 61308/1 ja 2 ja liittämässä rautatiealueeseen (LR), ei kohdistu rakennusoikeutta. Kaikki tonttien 61308/1 ja 2 rakennusoikeus säilyy edellä mainituilla tonteilla.

Kaavan nro 002247 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.10.2014

Lisätietoja

Asta Tirkkonen
aluearkkitehti
050 302 9167
asta.tirkkonen@vantaa.fi

Julkaistu: 17.6.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter