Koivuhaassa Koivupuistontie (nro 002252)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 14.12.2015
Kaava tullut voimaan 17.2.2016

Alue sijaitsee Koivuhaan kaupunginosassa, korttelissa 68104. Sitä rajaa Koivupuistontie, Koivuhaantie ja Koivulehdontie.

Miten asemakaava muuttuu?

Korttelin käyttötarkoitus muuttuu teollisuusrakennusten korttelialueesta (TY-3) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Uusi käyttötarkoitus vastaa paremmin alueen rakentamistarpeita. Alueelle saa rakentaa ympäristöä häiritsemättömiä tuotanto- ja varastorakennuksia, toimisto- ja liikerakennuksia sekä niiden yhdistelmiä. Liiketiloja sallitaan enintään 10 % käytetystä rakennusoikeudesta ja enintään 250 kerrosneliömetriä tonttia kohti. Kerrosluku nousee kahdesta kolmeen, mutta rakennusoikeus pysyy ennallaan (e=0,6). Hulevesien käsittelystä on annettu määräyksiä. Koivupuistoksi nimetty pieni puistoalue muuttuu osaksi korttelia.

Kaavamuutoksen hakijat

Vantaan kaupunki ja Heikkinen Yhtiöt Oy.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa suurimman osan korttelista, mutta alueella on myös yksityistä maanomistusta.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002252 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 01.10.2014

Lisätietoja

Seppo Niva
asemakaaavasuunnittelija
050 302 9298
seppo.niva@vantaa.fi

Julkaistu: 14.12.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter