Kuriirikuja 3:n kaava ajantasalle (nro 002202)

Kaupunginvaltuusto on 02.03.2015 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 22.4.2015

Suunnittelualue sijaitsee Viertolassa Tikkurilantien, Kuriirikujan ja Puutarhatien rajaamalla alueella.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Asemakaavaan tehtiin poikkeamispäätökset maanomistajan hakemuksen pohjalta 21.3.2013 ja 25.4.2012. Kaava halutaan nyt ajantasaistaa vastaamaan poikkeuslupien mukaisia päätöksiä. Alueelle on rakennettu kolme rivitaloa ja yksi luhtitalo. Asuinrakennukset ovat korkeudeltaan 2-kerroksisia. Alueen pysäköinti sijoittuu maantasoon. Tontin rakennusoikeudeksi esitetään yhteensä n. 1684 k-m².

Miten asemakaava muuttuu?

Alueen käyttötarkoitusta suunnitellaan muutettavaksi erillispientalojen korttelialueesta kerrostalojen ja pientalojen korttelialueeksi. Kiinteistöjen 92-68-143-7 ja 92-68-143-8 sekä 421-1-1652 välisiä rajoja siirretään ja kaavamerkintöjä ja –määräyksiä tarkennetaan. Suunnitelmassa esitetään kaavanmukaista tiiviimpi ratkaisu: korkeampi rakennusoikeus, kerrosluku ja asuntojen määrä sekä alemmat pysäköintimääräykset

Alueen maanomistajia ovat As Oy Vantaan Tikkurilan Tiara ja As Oy Vantaan Tikkurilan Kruunu edustajinaan Mestarinikkarit Oy.

Tällä kaavamuutoksella käsitellään molemmat poikkeuslupaan liittyneet kaavamuutoshakemukset (21.05.2013, nro. 002202 ja 002203).

Kaavan nro 002202 asiakirjat

Kaupunginvaltuusto 2.3.2015 liitteet

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.02.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 09.09.2014

Lisätietoja

Satu Onnela
asemakaavasuunnittelija
09 839 22478
satu.onnela@vantaa.fi

Julkaistu: 22.4.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter