Vantaankosken myllylle hotelli (nro 002101)

Havainnekuva

Kaavatapaaminen 16.3. klo 17 myllyllä, Kuninkaantie 35. (Kaavamuutos 002101)

Mylly kunnostetaan tapahtumakäyttöön ja sen viereen rakennetaan hotelli.

Sijainti: Kuninkaantie 35, 37, 41 ja Vantaankoski.

Nykytilanne

  • Vantaankosken mylly (1892) on kohdannut tuhopolton ja ilkivaltaa. Navetta (1928) on tyhjillään.
  • Alueella on Suuren Rantatien vanha tielinja (keskiaikainen Turun – Viipurin maantie), pato, vanha
  • Vantaan masuunin (1838) paikka ja kuonaa sekä Vanda fbk:n paloasema (1909) ja kaksi asuinrakennusta
  • (1920, 1969). Kosken pohjoispuolella on vanha siltapaikka.
  • Alue kuuluu Myllymäen kylään (mainitaan 1543).
  • Vantaankoski on osa Natura-aluetta.
  • Vantaan Masuunin alue on muinaisjäännösalue.
  • Pato on tarkoitus osittain purkaa.
  • Koskella on kalastuspaikka.
  • Alueella on tie- ja lentomelua.

Maanomistus

Vantaan kaupunki, Vanda Frivilliga Brandkår rf., Suomen valtio / Uudenmaan ELY-keskus

Hakija

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja tilat.

Kaavan asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2020

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.2.2020

Lisätietoja

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 6.2.2020 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter