Keski-Nikinmäki 2 (nro 860800)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 26.8.2013
Kaava tullut voimaan 16.10.2013

Pientalovaltaista asumista ja työpaikkarakentamista kaupungin omistamalle maalle. Alue sijaitsee Nikinmäen kaupunginosassa Sipoontien pohjoispuolella ja Lahdentien itäpuolella. Idässä alue rajoittuu Sipoon rajaan ja pohjoisessa Siimapuistoon ja Karppipuistoon.

Asemakaava

Uusi asemakaava täydentää Nikinmäen pientalovaltaista ja maastoltaan monimuotoista rakennetta. Uusi rakentaminen on pääosin yleiskaavan mukaista täydentävää, tiivistä ja matalaa rakentamista. Asuntorakentamisen lisäksi osoitetaan uutta toimitila- ja palvelurakentamista yrittäjille sekä lisärakentamista yleisille toiminnoille varattuun kortteliin. Vaikeimmin rakennettavat soistuvat ja rinteiset kohdat on jätetty viheralueiksi.

Liikenneverkon rungon muodostaa keskeinen kokoojakatu Nikinmäentie, johon lenkkimäiset kadut Ongenkoukku ja Täkytie tukeutuvat. Nikinmäentie liittyy etelässä Sipoontiehen ja pohjoisessa se jatkuu Pitkäsiima-nimisenä ja yhdistyy Lahdentiehen. Harrikujan ajoneuvoliittymä Lahdentielle katkaistaan, jolloin ajoyhteys muodostuu uuden Täkytien kautta Nikinmäentielle. Harrikujan katualueen rajaus muuttuu hieman eli pieni osa entistä katualuetta liitetään kortteliin 86005.

Uutta rakennusoikeutta muodostuu tiiviin ja matalan asuinrakentamisen kortteleihin 86167- 86168 omakotitonteille AO (e=0.17), pientalotonteille AP (e=0.28) ja A (e=0.33) yhteensä 7 200 k-m², jolloin tehokkuus on keskimäärin e = 0.24.
Yleisten rakennusten korttelissa Y 86043. Jokivarren vanha koulurakennus on suojeltu asemakaavalla ja sen pihapiiriin esitetään 300 k-m² uudisrakennusoikeutta. Sen itäpuolella on Siimapuiston uusi päiväkoti. Toimitilarakennusten kortteleihin KTY muodostuu 14 työpaikkatonttia tehokkuudella e=0.40, 14 668 km². Lisäksi Sipoontien viereinen vanha tilakeskus muutetaan palvelurakentamisen alueeksi (P) tehokkuudella e=0.30. Kaavan hakija ja maanomistaja on Vantaan kaupungin yrityspalvelut.

Kaavatyö on tehty kaupungin työnä. Katu- ja liikennesuunnitelmia on laatinut kaupungin vuosikonsulttina Pöyry Oyj.

Yleiskaava

Kaava-alue on kaupunginvaltuustossa 17.12.2007 hyväksytyssä oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa matalaa ja tiivistä asuntoaluetta (A2), teollisuusaluetta, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY) ja lähivirkistysaluetta (VL). Kaavaehdotus toteuttaa yleiskaavaa.

Kaavan asiakirjat nro 860800

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaavasuunnittelija
050 302 9293
noora.koskivaara@vantaa.fi

Julkaistu: 16.10.2013 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter