Korson keskusta (nro 002339)

Suunnittelualue

Korson keskusta uudistuu. Kaavamuutoksen tavoitteena on saada Korson keskustaan lisää asukkaita ja monipuolisia palveluita sekä luoda toimivaa, viihtyisää, turvallista ja kaupunkikeskustamaista kaupunkitilaa. Alueen asuinkerrostaloista on suunnitteilla 5-8 kerroksisia, palvelut sijoittuvat maantasoon. Kaavassa osoitetaan paikat uudelle pysäköintilaitokselle, linja-autoterminaalille ja taksiasemalle

Kaavamuutosalue sijoittuu aivan Korson ydinkeskustaan, rautatieaseman länsipuolelle, Korsontien ja Urpiaisentien risteyksen tuntumaan. Muutosaluetta rajaa pohjoisessa monitoimikeskus Lumo ja Korsonaukio, idässä rautatiealue ja etelässä Maakotkanpolku. Suunniteltavaan alueeseen kuuluu korttelit 81103, 81104 ja 81107, osa kortteleista 81109 ja 81106 sekä osat Korsontiestä, Urpiaisentiestä, Merikotkantiestä ja Korsonaukiosta.

Kaava laaditaan Korson keskustakilpailun voittaneen ehdotuksen pohjalta. Voittaneen suunnitelman on laatinut YIT Rakennus Oy yhdessä Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiaisen kanssa. Voittanutta ehdotusta kehitetään alueen yksityisten kiinteistöyhtiöiden tarpeet huomioiden mm. Architects Lehtonen ltd:n toimesta.

Kaavaehdotus laaditaan koskien kaikkia asemakaavamuutosalueen kiinteistöjä. Ennen ehdotuksen nähtävillepanokäsittelyä suunnitelma on mahdollista jakaa jatkokäsittelyä varten asemakaavamuutoksen luonnokseksi (koskien kiinteistöjä, jotka päättävät olla lähtemättä mukaan hankkeen ensi vaiheen toteutukseen) sekä asemakaavan muutosehdotukseksi (koskien kiinteistöjä, jotka lähtevät toteuttamaan hanketta).

Muutos on osa laajempaa Korson keskustan uudistusta.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Vantaan kaupungin kiinteistöt ja asuminen 12.12.2016 päivätyllä hakemuksellaan sekä Korson Ostoskeskus Oy, Kiinteistö Oy Korson Shoppi, Kiinteistö Oy Korsontie 2 ja Oy Vertika International Ltd hakevat käyttötarkoituksen muutosta asuinkerrostaloja ja liiketilaa varten kortteleihin 81103, 81104, 81106, 81107 ja 81109. Rakennukset ovat 5-8 kerroksisia ja liiketilat sijoittuvat niiden maantasokerroksiin.

Kaavamuutoksen tavoitteena on saada Korson keskustaan lisää asukkaita ja monipuolisia palveluita. Suunnitelmalla tavoitellaan kaupunkikeskustamaista luonnetta niin rakennusten kuin julkisten ulkotilojen suhteen. Kaavassa osoitetaan myös paikka uudelle pysäköintilaitokselle, linja-autoterminaalille ja taksiasemalle. Rakentamisen vaiheistus pysäköintijärjestelyineen suunnitellaan toimivaksi. Kaavamuutos on tullut työohjelmaan vuonna 2017.

Tonttijaon muutos laaditaan kaavan yhteydessä.

Kaavaan liittyy sopimuksia.

Kaavan nro 002339 asiakirjat

Osallistumis- ja arvointisuunnitelma 24.5.2019

Kuulemiskirje 24.5.2019

Lisätietoja

Mikel Aizpuru
asemakaavasuunnittelija
050 302 9410
mikel.aizpuru@vantaa.fi

Julkaistu: 24.5.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter