Korsotalo (nro 002298)

Kaupunginvaltuusto on 24.4.2017 hyväksynyt
Kaava tullut voimaan 14.6.2017

Kaavamuutosalue sijaitsee Korson keskustan länsireunalla osoitteissa Korsontie 9 ja 14. Kaavamuutosalue tulee muodostamaan Korson keskustan läntisen sisääntuloportin.

Purettu Korsotalo ja Korsontie 9:ssä sijaitseva Korson keskustan viimeinen omakotitalo korvataan IX-kerroksisilla asuintaloilla. Niiden yhteinen rakennusoikeus on 6 700 k-m2, mikä tarkoittaa noin 170 asukasta.

Korson keskustan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu pidettiin vuonna 2014. Sen perusteella Lujatalo sai Korsotalon tontin rakennettavakseen. Kilpailun jälkeen suunnitelma on sovitettu yhteen

toisen voittajan, YIT:n suunnitelman kanssa.

Asemakaavamuutoksen mukaan alueelle saa rakentaa 6 700 k-m2 IX-kerroksisia asuinkerrostaloja. Rakennusoikeus nousee n. 2 600 k-m2:stä 6 700 k-m2:iin.

Korsotalon tontti on nykyisessäkin asemakaavassa kokonaan asuinkerrostalojen korttelialuetta, rakennusoikeus on kuitenkin selvästi pienempi kuin nyt suunniteltu. ”

Helosvuoren” tontille saavoimassa olevan kaavan mukaan rakentaa vanhusten asuin- ja palvelutalon tai vanhusten asuintalon. ”Helosvuoren” tontin itäpuolella on nykykaavassa Kalasääskenpolun kevyen liikenteen katualue, joka nyt liitetään uuteen asuintonttiin.

Kaavan valmisteluun osallistuneet

Kaupungin omien asiantuntijoiden lisäksi kaavaehdotuksen valmisteluun on osallistunut Arkkitehtitoimisto Forma-Futura Oy ja Arkkitehdit Q4 Oy Lujatalon konsultteina.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002298 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Meluselvitys 17.2.2017

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.9.2016

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 8.3.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter