Nikinmäen Korennontien pientaloalueella lisätään rakennusoikeutta (nro 002134)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 6.3.2017
Kaava tullut voimaan 03.05.2017

Osoitteissa Korennontie 48-52 asuinpientalokorttelissa lisätään rakennusoikeutta.

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää osan korttelista 86151. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 7 300 m². Se sijoittuu kokonaisuudessaan Korennontien eteläpuolella Mehiläisentien molemmin puolin. Länsisuunnassa Lahdentielle on matkaa noin 350 metriä, pohjoiseen Sipoontielle noin 750 metriä.

Nykytilanne

  • Nykytilanne: Alue on rakentamaton alue rakennettujen tonttien keskellä.
  • Maanomistus: Alue on yksityisomistuksessa.
  • Maakuntakaava: Maakuntakaavassa alueelle on merkitty taajamatoimintojen aluetta.
  • Yleiskaava: Yleiskaavassa (Kv 2007) alue on merkitty pientaloalueeksi (A3). Alueelle saa rakentaa ensisijaisesti pientaloja. Alueelle voidaan sallia asuinympäristöön soveltuvia työtiloja.
  • Asemakaava: Alueella on voimassa Etelä-Nikinmäki 2 -asemakaava nro 860500 (kv 20.10.2003). Sen mukaan alueelle voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja, ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. Tonteille on varattava autopaikkoja 2ap/asunto. Alueella on sallittu enintään kaksi kerrosta.

Tavoitteet

  • Suunnittelualueen käyttötarkoitus pidetään ennallaan.
  • Kerrosalatavoite: hakijan esittämä 2 560k-m².
  • Muut tavoitteet: Alueelle tehdään sitova tonttijako.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002134 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2.5.2016 päivitetty

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.3.2016

Lisätietoja

Jari Jokivuo
Asemakaavasuunnittelija
050 302 8995
jari.jokivuo@vantaa.fi

Julkaistu: 13.1.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter