Matarissa osa viheralueesta pientalotontiksi (nro 001956)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.10.2016
Kaava tullut voimaan 14.12.2015

Kaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa virkistysalueena tarpeeton Mikkolan urheilupuiston reunaosa pientaloasumisen käyttöön. Muodostuvalle uudelle tontille järjestetään ajoyhteys Ullantieltä naapuritontin kautta. Rekolan suunnasta tuleva ulkoilureitti reunapuustoineen jää osaksi Tervahaudanmetsää.

Lähtötiedot ja suunnittelutilanne

Uudenmaan maakuntakaavassa (Ym 2006) alue on osoitettu taaja-matoimintojen alueeksi (vaalean ruskea). Muutos on maankuntakaavan mukainen.

Vantaan yleiskaavassa (Kv 2007) alue on väljää pientaloaluetta A3 ja lähivirkistysaluetta VL. Virkistysalueella on toteutunut ympyröillä merkitty ulkoilureitti. Kaavamuutos ei muuta jo toteutetun reitin paikkaa. Ottaen huomioon yleiskaavan tarkkuuden, muutos on yleiskaavan mukainen.

Ajantasa-asemakaavassa suunnittelualue on osa urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta (VU), sekä eteläosaltaan erillispientalojen korttelialuetta (AO-3).

Maanomistus

Koko suunnittelualue on nyt yksityisessä maanomistuksessa.

Alustava luonnos ja kaavamääräykset asemakaavan muuttamiseksi

Asemakaavassa Mikkolan urheilukentän rakentamaton metsäinen eteläosa muuttuu osittain pientalotontiksi. Muodostuvalle uudelle tontille numero 7 voidaan sijoittaa paritalo tai kaksi yksiasuntoista omakotitaloa. Tontin rakennusoikeus määrittyy samaan tehokkuuteen kuin ympäröivällä alueella. Tontti numero 6 laajenee pysäköimispaikan verran rakennusoikeuden lisääntymättä. Kaupunginosan raja siirtyy uuden tontin ja puistoalueen väliin.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 001956 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.1.2016

Lisätietoja

Mari Jaakonaho
asemakaavasuunnittelija
050 302 9411
mari.jaakonaho@vantaa.fi

Julkaistu: 18.10.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter