Keski-Nikinmäki 1 (nro 860700)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 31.1.2011
Kaava tullut voimaan 30.3.2011

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Siimapuistoon ja Karppipuistoon, idässä Sipoon rajaan, etelässä Sipoontiehen ja Paarmatiehen sekä lännessä Lahdentiehen.

Mitä on tarkoitus tehdä?

Suunnitellaan asemakaava, johon kuuluu pientalovaltainen asuntoalue, erityisasumisen alue, työpaikka-alue sekä päiväkoti- ja koulutontti. Asemakaavaa muutetaan suunnittelualueen etelä- ja pohjoisrajalla viheralueiden sekä liikennejärjestelyiden tarpeita varten.

Asemakaavan ja kaavamuutosten hakijoina ovat maanomistajat Vantaan kaupunki, YIT sekä Kiinteistö Oy Nikinmäen Aunela.

Harrikujan eteläpuolen pientaloalue on mukana suunnittelualueessa kaavan mahdollisen muutostarpeen varalta. Nyt tarpeita ei ole tiedossa asukkaiden tai kaupungin taholta. Alueella on myös muita yksityisiä maanomistajia.

Nykytilanne

Alue on pääosin rakentamatonta metsää ja peltoa. Etelä- länsi- ja pohjoisosassa on uudehkoa pientaloasutusta. Lahdentien varressa on vanha koulurakennus, joka on asuinkäytössä. Sipoontien varressa on vanha tilakeskus. Sipoon puolella on kiinteistö, jolle on ajoyhteys Vantaan puolelta Sipoontieltä.

Tavoitteet

Työpaikka-alueen tavoitteena on asumisen ja kulttuurimaiseman lomaan sopiva työpaikka-alue, josta löytyy pienyrittäjille sopivia tontteja .

Asumisen tavoitteena on monipuolinen asuntotarjonta ja kohtuullinen tehokkuus. Alueelle on suunniteltu omakotitontteja ja erilaisia yhtiömuotoisia pientalo- tai pienkerrostalotontteja, mutta tarkkaa toteutustapaa ei ole päätetty.

Osa asumisesta Jokivarren vanhan kansakoulun naapurissa toteutetaan erityisasumisena.

Tavoitteena on myös varata riittävät palvelut alueen väestölle. Asemakaavaan varataan päiväkotia ja mahdollisesti koululuokkia palveleva tontti. Työpaikka-alueen eteläosaan on mahdollista sijoittaa kaupallisia lähipalveluita tai osoittaa tilaa ratsastuskoululle.

Kaavan nro 860700 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Sipoontien meluselvitys

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.10.2009

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaavasuunnittelija
050 302 9293
noora.koskivaara@vantaa.fi

Julkaistu: 30.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter