Erillispientaloja Jokivarteen (nro 850400)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 30.1.2011
Kaava tullut voimaan 21.3.2012

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2,6 ha. Se sijaitsee keskellä Jokivarsi 85100 asemakaava-aluetta, josta se jätettiin pois kaavan hyväksymisvaiheessa kevyenliikenteen reittisuuntauksen takia. Alue rajautuu idässä ja pohjoisessa Nahkiaisentiehen ja -kujaan, etelässä Rauskurinteeseen ja kortteliin 85020 sekä lännessä Rauskutiehen, kortteliin 85021 ja Jokivarrenpuistoon.

Tavoitteet

Alue on tarkoitus kaavoittaa lähiympäristön mukaisesti erillispientalojen korttelialueeksi. Kuulemisessa saadun palautteen perusteella ratkaistaan kevyenliikenteen järjestelyt alueella. Samalla ratkeaa, toteutetaanko
Kalakuja katuna vai ei (vaihtoehdot A ja B). Jos päädytään B-vaihtoehtoon, kevyenliikenteen väylä osoitettaneen kulkemaan Nahkiaisenkujan ja Jokivarenpuiston kautta. Kaavassa ratkaistaan myös hulevesijärjestelyt.

Kerrosalatavoite

Esisuunnitelman mukaan alueelle sijoittuisi n. 5200 krs-m² asuntoja tehokkuudella 0,20. Kerrosalamäärät tarkentuvat asemakaavatyön yhteydessä.

Nykytilanne

Alueella on eri aikoina rakennettuja omakotitaloja sekä rakentamatonta metsää.

Maanomistus

Alue on yksityisten omistuksessa.

Kaavan asiakirjat nro 850400

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2011

Lisätietoja

Anitta Pentinmikko
040 750 7325
anitta.pentinmikko@vantaa.fi

Julkaistu: 21.3.2012 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter