Täydennysrakentamista Ruusuvuorenkujalla (nro 002034)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.10.2010
Kaava tullut voimaan 12.1.2011

Suunnittelualue on kortteli 81200 Ruusuvuorenkuja 2:ssa Korsossa.

Mitä on tarkoitus tehdä?

Asemakaavan muutoksella julkiseen käyttöön (Y) kaavoitettu kortteli muutetaan asumiskäyttöön. 1950-luvun asuinrakennus suojellaan. Korttelin kadunpuoleiseen reunaan suunnitellaan n.1400 krs-m² käsittävä, nelikerroksinen asuinkerrostalo sekä varataan tilaa asukkaiden pysäköinnille. Puiston ja korttelin rajausta tarkistetaan, osa korttelista muuttuu puistoksi.

Esisuunnitelma

Arkkitehdit Anttila&Rusanen on laatinut luonnoksen pohjaksi asemakaavan muutokselle. Vanha rakennus sijaitsee puiston puolella ja uusi kadun puolella.

Tavoitteet

Tavoitteena on ympäristön ja Villa Sjöbergin arvot säilyttävä täydennysrakentaminen.

Kerrosalatavoite

Nykyisessä asemakaavassa on käyttämättä on 950 krs-m² rakennusoikeutta. Uudis-rakennuksen kerrosalatavoite on 1400 krs-m² . Uutta rakennusoikeutta tarvitaan noin 450 krs-m².

Nykytilanne

Perikunnan omistama 0,6 Ha tontti käsittää koko korttelin 81200. Tontilla sijaitsee 1959 valmistunut arkkitehti Woldemar Baeckmanin suunnittelema asuinrakennus Villa Sjöberg.

Hakija

Asemakaavan muutosta on 10.1.2008 hakenut Per Olof Söderbergin kuolinpesä.

Kaavan nro 002034 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Rakennushistoriallinen selvitys Villa Sjöberg

Villa Sjöberg / Puutarhan inventointi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.03.2009

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaavasuunnittelija
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Julkaistu: 13.9.2010 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter