Metsonkodista Korson vanhustenkeskus (nro 002051)

Suunnittelualue sijaitsee Korson keskustan länsipuolella, Keskuspuistossa ja sen länsilaidalla.

Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa Korsontiehen, lännessä Metsotiehen, etelässä Kulomäentiehen ja muilta osin Keskuspuistoon rajoittuviin asuinkortteleihin. Rajaus on esitetty asemakaavaotteessa viimeisellä sivulla.

Mitä on tarkoitus tehdä?

Tarkoituksena on muuttaa asemakaavaa niin, että Metsonkotia voidaan laajentaa korottamalla yksikerroksista osaa kaksikerroksiseksi ja yhdistämällä VAVin palvelutalo osaksi kokonaisuutta. Tavoitteena on nykyaikainen ja monipuolinen vanhustenkeskus. Nykyinen rakennusoikeus on 6000 k-m². Laajennuksen tilantarve on n. 1200 k-m², jolloin uusi rakennusoikeus olisi 7200 k-m². Laajennus on esitetty tarkemmin liitekuvassa.

Suunnitelmaan liittyy tontin ja puiston puolelle rakennettava esteettömyyden erityistason reitti, joka kannustaa liikkumiseen sekä vanhustenkeskuksen asukkaita että päiväkävijöitä.

Koko puistoalue on mukana muutoksessa, jotta sen asemakaavamerkinnät saadaan ajan tasalle. Asemakaavamuutoksella ei muuteta Keskuspuiston aluetta tonttimaaksi, korkeintaan niukka rajantarkistus Metsonkodin tontin kohdalla saattaa tulla kysymykseen.

Kaavatyössä osoitetaan tontille lisää pysäköintiä tontin lounaisosaan ja huoltoajoyhteys Metsotieltä tontin pohjoisosasta.

Korttelin lounaiskulmaan AK-tontille on suunnitteilla kolmi- tai nelikerroksinen vapaarahoitteinen senioritalo, jonka pysäköinti ratkaistaan osana vanhustenkeskuksen pysäköintiä. Rakennusoikeutta lisätään n. 500 k-m².

Nykytilanne

Metsonkodin tontilla sijaitsee vuonna 1993 valmistunut vanhainkoti ja päiväkeskus sekä pohjoisosassa vuonna 2002 valmistunut VAVn palvelutalo. Suunnittelualueen lounaiskulmassa on rakentamaton AK-tontti, johon nykyisen kaavan mukaan saa rakentaa kaksikerroksisen 768 k-m² asuinkerrostalon.

Korson keskuspuisto on tärkeä virkistysalue, jonka kautta kuljetaan Korson keskustaan ja muihin kaupunginosiin.

Asemakaavamuutosten hakijoina on maanomistaja Vantaan kaupunki.

Sijainti kartalla

Kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002051 asiakirjat

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.02.2011

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaavasuunnittelija
050 302 9293
noora.koskivaar@vantaa.fi

Julkaistu: 11.3.2011 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter