Pohjois-Nikinmäkeen seniori- ja pientaloasumista Harrikujalle(nro 002206)

Kaupunginvaltuusto on 18.5.2020 hyväksynyt
Kaava tullut osittain voimaan 31.8.2020 ja 20.1.2021

Kaavakartta Harrikujalta

Suunnittelualue käsittää Harrikujan pohjoisosan palvelu-/senioriasumisen sekä pientalokorttelin Nikinmäentien varteen.

Kaavatyö

  • Muutetaan voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti yhtiömuotoiseen asumiskäyttöön vähäinen osa Siimapuiston eteläreunaa Nikinmäentien varressa.
  • Pääosa alueesta jää edelleen puistoksi.
  • Siimapuiston päiväkodin (Y) eteläpuoliselle alueelle osoitetaan senioriasumista tai palvelutalo.
  • Jokivarren koulun vanhan koulun suojelumerkintää tarkastetaan.

Hakija ja maanomistus

Palvelutalon osalta kaavamuutoksen hakija ja maanomistaja on yksityinen. Muilta osin maanomistaja on Vantaan kaupunki.

Kaavatyön taustaa

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistettiin vuonna 2018, jolloin kaavamuutosalueesta rajattiin pois mukana ollut Sipoontien liittymä. Kaupunginhallitus palautti asemakaavamuutoksen uudelleen valmisteltavaksi 3.6.2019. Aluetta pienennetään luontoselvityksen alustavien tulosten pohjalta pohjoisosasta, josta asumiseen jo aiemmin asemakaavoitetut korttelit rajataan pois. Uusin osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivitetty 12.11.2019.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002206 asiakirjat

Osittainen voimaantulo, kaavakartta ja määräykset, voimaantulokappale siitä alueesta, johon valitukset kohdistuivat

Osittainen voimaantulo, kaavakartta ja määräykset

Kaavakartta ja määräykset

Selostus 21.4.2020

Lahokaviosammal ja muut luontoinventoinnit Vantaan Pohjois-Nikinmäessä syksyllä 2019, Olli Manninen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma12.11.2019

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetty 1.10.2018

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2014

Lisätietoja

Noora Koskivaara
asemakaava-arkkitehti
050 302 9293
noora.koskivaara@vantaa.fi

Julkaistu: 19.1.2021 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter