Lipstikka - asuntoja ja lähipalveluita Valtimotielle (nro 721300)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 17.11.2014
Kaava tullut voimaan 21.1.2015

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 11,8 ha. Se sijoittuu sähkölinjojen, Asolanväylän, Valtimotien ja korttelin 72027 rajaamalle alueelle.

Tavoitteet

  • Alueelle on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä kerrostaloihin että pientaloihin.
  • Pieni keskustatoimintojen alakeskus sijoittuu alueen kaakkoisosaan. Alueen halki johdetaan katu Valtimotieltä suunniteltuun Elmon urheilupuistoon. Valtimotien katualuetta levennetään Asolanväylän risteyksen tuntumassa. (Nämä toteutetaan Elmon Urheilupuiston asemakaavassa nro 720900).
  • Haankallion lähivirkistysalueen nimi on tarkoitus muuttaa Lipstikanpuistoksi.
  • Esisuunnitelman mukaan alueelle sijoittuisi n. 34 000 krs-m² asuntoja ja 2500 krs-m² keskustatoimintoja. Kerrosalamäärät tarkentuvat asemakaavatyön yhteydessä.
  • Asemakaavan yhteydessä on tarkoitus tehdä alueelle tonttijako.

Nykytilanne

Alue on rakentamatonta metsää tai metsittyvää entistä peltoa. Alueen etelä-osaan sijoittuu Lipstikkaoja.

Maanomistus

Kaava-alue on pääosin Helsingin ja Vantaan seurakuntien omistuksessa. Vantaan kaupunki omistaa Haankallion lähivirkistysalueen alueen lounaisosassa.

Maakuntakaava

Maakuntakaavassa alueelle on merkitty taajamatoimintojen aluetta.

Hakija

Asemakaavan laatimista ovat pyytäneet Helsingin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto sekä Vantaan seurakuntien yhteinen kirkkoneuvosto.

Kaavan asiakirjat nro 721300

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2010

Hulevesien hallintasuunnitelma

Liikennemeluselvitys

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 21.1.2015 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter