Havukosken Tarhapuisto (nro 002186)

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 19.10.2015
Kaava tullut voimaan 17.8.2016

Alueen sijainti

Alue sijoittuu Havukoskenkadun ja Karjopolun risteyksen kaakkoisnurkkaan.

Nykytilanne

Alueella on Tarhapuiston koulu (yhteensä runsaat 1500 k-m²), pysäköintialuetta ja lähivirkistysaluetta. Koulutoiminta on loppunut.

Maanomistus

Vantaan kaupunki omistaa alueen muutoin paitsi LPA-tontin 74-115-2 omistaa KoivuYhtiöt Oy.

Mikä alueella muuttuu:

Vantaan yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista siten, että entisen Tarhapuiston koulun tontille voisi rakentaa asuntoja. Alueella olevat entiset koulurakennukset ovat yhteensä 1 563 k-m². Nykyiset rakennukset purettaisiin ja tilalle on tarkoitus rakentaa kaksi asuinkerrostaloa, yhteensä n. 5 500 k-m². Kerrosten lukumäärä olisi enintään kahdeksan.

Sijainti kartalla

Katso kaavan sijainti Vantaan karttapalvelussa

Kaavan nro 002186 asiakirjat

Kaavakartta ja määräykset

Selostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.03.2014

Lisätietoja

Vesa Karisalo
aluearkkitehti
040 750 7339
vesa.karisalo@vantaa.fi

Julkaistu: 25.1.2016 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter